Linkové vedení tramvají (k 1. 9. 2019)
Legenda
X tramvajová linka provozovaná celodenně
X tramvajová linka provozovaná pouze ve špičku pracovního dne
(O)občasná zastávka 4.30 - 23.00
(#)občasná zastávka 6.30 - 18.30
 Přestup na Eskopřestup na linky  Přestup na Esko

Denní provoz Noční provoz

Většina ostravských tramvajových linek má stejně jako linky autobusové radiální resp. diametrální charakter. Pouze pět tramvajových linek se odlišuje. Všechny tramvajové linky vyjma linek č. 5, 14 a 15 jezdí v intervalech 10/10/20/20 (špička/sedlo/večer/víkend). Linky č. 4 a 17 jsou v části své trasy vedeny v odlišných intervalech. Linky č. 6, 9, 10 a 14 jsou pak pouze linkami špičkovými doplňujícími linky páteřní.

V letním provozu je přerušen provoz tramvajové linky č. 9 (pouze denní provoz). Linka č. 1 je provozována v intervalu 15/10/20/20, linky č. 2 a 8 jsou provozovány v intervalech 10/10/20/20, linka č. 4 v intervalu 10/20/20/20 a linky č. 3, 7, 11, 12 a 17 pak v intervalech 15/20/20/20, linka č. 15 v intervalech 20/20/20/20. Ostatní linky jsou provozovány ve shodných intervalech jako mimo letní období.

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 14 15 17

Noční provoz je udržován na linkách č. 2, 4, 7, 9, 18 a 19 v pravidelném intervalu 60 minut. Linky mají mezi sebou na vybraných zastávkách v pravidelném provozu garantovány přípoje. Jedná se o zastávky Důl Jindřich, Hulvácká, Karolina, Ředitelství Vítkovic a Svinov mosty h.z.2 4 7 9 18 19
Víkendový a večerní provoz

Večer po cca 20. h a po celý den o víkendech jsou v pravidelných 20min intervalech v rámci města v provozu pouze linky:

1 2 3 4 7 8 11 12 15 17

Denní provoz
1 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Dřevoprodej - Moravská - Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Dolní Vítkovice - Dolní Vítkovice Hlubina - Don Bosco - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

2 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská -SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Dolní Vítkovice - Dolní Vítkovice Hlubina - Don Bosco - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

3 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády  Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna

4 Nová huť již. brána  Přestup na Esko - Nová huť hl. brána - Nová huť učiliště - Vratimovská - Kunčičky kostel - Osada Míru - Teplotechna - Hranečník - Důl Zárubek - U Hradu (#) - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

5 Zátiší - Horní Lhota - Dolní Lhota osada - Dolní Lhota - U Obory - Krásné Pole - Nová Plzeň - Vřesina - Poruba koupaliště - Vřesinská (- >Fakultní nemocnice> - >Hlavní třída> - >Rektorát VŠB> - >Poruba vozovna>)

6 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Rodimcevova - Kpt. Vajdy - Rodinná - Nádraží Vítkovice  Přestup na Esko - Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Dolní Vítkovice - Don Bosco - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Plynárny

7 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - >Nová Ves vodárna> - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská

8 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Muglinovská - Křižíkova - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská

9 Plynárny - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna

10 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Dřevoprodej - Důl Jeremenko - Dolní Vítkovice - Don Bosco - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Výstaviště - Hranečník

11 Zábřeh - Svornosti - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Rodimcevova - Kpt. Vajdy - Rodinná - Nádraží Vítkovice  Přestup na Esko - Most Čs. armády - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Sad B. Němcové - Důl Odra - Hlučínská

12 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Rodinná - Tylova - Dolní - Palkovského - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Výstaviště - Důl Zárubek - Hranečník

14 Hlučínská - Důl Odra - Sad B. Němcové - Muglinovská - Křižíkova - (Plynárny - ) Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Výstaviště - Hranečník - Osada Míru - Vratimovská - Nová huť učiliště - Nová huť hl. brána - Nová huť již. brána  Přestup na Esko

15 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Kpt. Vajdy - Rodimcevova - Zábřeh vodárna - Kotva - 29. dubna - Nové Výškovice - Výškovice

17 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Rodinná - Tylova - Dolní - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - >Nová Ves vodárna> - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská
Noční provoz
2 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská -SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Dolní Vítkovice - Dolní Vítkovice Hlubina - Don Bosco - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

4 Hranečník - Důl Zárubek - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

7 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - >Nová Ves vodárna> - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská

9 Plynárny - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská

18 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Rodinná - Tylova - Dolní - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

19 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády  Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

1 Na linkách č. 1, 11 a 17 jsou v nočním období provozovány vybrané spoje.
11
17


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist