Linkové vedení autobusů (k 13. 12. 2015)
Legenda
X autobusové linky městské hromadné dopravy
X autobusové linky příměstské autobusové dopravy
(O)občasná zastávka 4.30 - 23.00 DPOdopravce Dopravní podnik Ostrava a.s.
(W)občasná zastávka 6.00 - 23.00 AMdopravce ARRIVA MORAVA a.s.
(X)občasná zastávka 7.00 - 21.00 TQMdopravce TQM - holding s.r.o.
(Y)občasná zastávka 23.00 - 4.30 ČKAdopravce ČSAD Karviná a.s.
(Z)občasná zastávka 4.31 - 22.59 ČFMdopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.
/x/zastávka na znamení ČHAdopravce ČSAD Havířov a.s.
 Přestup na Eskopřestup na linky Přestup na Esko
Průjezd Polskou republikouprůjezd přes území Polské republiky

V přehledu jsou uvedeny všechny autobusové linky, na kterých jsou uznávány dlouhodobé časové jízdenky ODIS, vedené v tarifní oblasti Ostrava XXL zahrnující ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a regionální tarifní zóny č. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25.

V autobusových linkách dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s. a ARRIVA MORAVA a.s. je možné využít dlouhodobou časovou jízdenku zakoupenou na e-shopu pro bezkontaktní čipové karty ODISka také bez předchozího nahrání této jízdenky fyzicky na ODISku. Na ostatních linkách je nutné mít dlouhodobou časovou jízdenku na ODISce fyzicky nahranou.

Na linkách dopravců ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s. platí dlouhodobá časová jízdenka na ODISce pouze v případě, je-li tato na ní fyzicky nahrána a prokáže-li se dokladem o prodeji dlouhodobé časové jízdenky, který získá standardně při nákupu na předprodejních místech.

20 21 22 23 24 26 27 28 29 231 271 272 275 281 282 283 286 287 288
30 31 33 34 35 37 38 39 290 292 293 333 351 352 353 354 360 361
40 41 43 44 45 46 47 48 49 369 370 371 372 373 374 376 378 379 380
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 381 382 383 385 386 387 460 531 532 535
62 64 66 67 68 69 546 551 552 553 554 555 556 557 558 559
71 73 74 75 76 77 78 79 560 561 565 566 591 630 641 648 664 670
81 671 672 673 674 675 677 678 679
92 96 97 98 930455


20 Studentské koleje - <Poruba U Nemocnice< - Rektorát VŠB - Dům vodohospodářů - >Husův sad> - >Most M. Sýkory> - <Most Pionýrů< DPO

21 ÚAN Přestup na Esko - <Senovážná< - <Karolina< - >Hotel Palace> - Důl Alexander - Holvekova Přestup na Esko - Škrobálkova - Frýdecká - U Rozvodny - Kunčice škola Přestup na Esko - Areál OZO (O) - Technoplyn (O) - Staviva (O) - Vratimov nádraží Přestup na Esko - Vratimov náměstí - Nová škola - U Paneláků - Důlňák - Na Roli - Horní Datyně škola - Společenský dům - Horní Datyně DPO

22 Hranečník - U Švasty - Dvořáčkova - Trnkovec škola - Trnkovec - Pikartská - Trnkovecká - Konečného - Na Jánské - Marešova - Fišerova - Záblatská - Pošta (- Dolina - Parcelní - Důl Heřmanice) - Chrustova - Koněvova - Kepkova - VŠ podnikání - Revírní bratrská pokladna (- Hladnov) - Všehrdův sad - Bazaly - Kamenec - <Most Pionýrů< - >Nám. J. Gagarina> - >Most M. Sýkory> DPO

23 Hranečník - STAV-IZOL - Lihovarská - U Káňů - Turgeněvova - Slunná - Holandská - Michálkovice - Eldorádo - Mlékárenské - Rychvald transf. - Podlesí - Návrší - Přejezd - Rychvald měst. úřad - Rychvald sídliště - Restaurace U Cesty - Rychvald rozc. - Sokolovna - Záblatí střed DPO

24 Mariánské Hory - Mariánské náměstí - Korunní - Mariánskohorská - Za Mostem Přestup na Esko - Chemické závody - Chemické závody osada - Koksovna Jan Šverma - Uhelné sklady - A-blok - Důl Jan Šverma - Hálkova - Hlučínská - Důl Odra - Sad B. Němcové - >Sad B. Němcové> - <Muglinovská< DPO

26 Poliklinika - Hotel. dům Hlubina - Sámova - Hotel Bělský les - Bělský les - Dubina - Plzeňská - Chrobákova - Husův sbor - <Kulturní dům< - Stará Bělá střed - Požární zbrojnice - U Lípy - Stará Bělá křiž. - Horní cesta - Proskovice DPO

27 Hrabová statek - Bělská - Beta - Mostní - Kostelík - Šídlovec (- <Žižkovská< - Hrabová Tesco - >Žižkovská> -) Benzina - Hrabůvka kostel - Poliklinika - Hotel. dům Hlubina - Sámova - Hotel Bělský les - Náměstí SNP - Kotva - Kino Luna - Staré Výškovice - Smrčkova - <Klášterského< - Výškovice osada - Stará Bělá křiž. - Horní cesta - Proskovice DPO

28 ÚAN Přestup na Esko - <Senovážná< - <Karolina< - >Hotel Palace> - Důl Zárubek - Hradní náměstí - Sl. Ostrava kostel - Ústřední hřbitov (O) - Hranečník - U Švasty - Radvanice škola - Dalimilova - Bajger - Olšák - >Bartovická> - U Samoobsluhy - Ještěrka - Šenov křižovatka - Šenov náměstí - Škrbeň Přestup na Esko (- Lapačka - >U Pekárny> - Rest. U Čepaníků - Václavovice střed - Václavovice točna - a dále na konečnou zastávku ÚAN přes zastávku Volenství) - Volenství - U Blažka - U Slívy - Václavovice točna - a dále na konečnou zastávku ÚAN přes zastávku Lapačka DPO

29 Bazaly - Kamenec - <Most Pionýrů< - Most M. Sýkory - Sl. Ostrava radnice - Sl. Ostrava kostel - Ústřední hřbitov (O) - Hranečník - U Švasty (- Lihovarská -) - U Káňů - LDN - Petřvald rozc. - Kaple - Kamčatka - Míroděv - Ludvíkova - Petřvaldská - Šenov V Družstvu - Šenov křižovatka - Šenov náměstí - Škrbeň Přestup na Esko - Volenství - Šenov rozcestí - U Plodiny - Bartovice Pod Tratí - Nová huť Zářičí DPO

30 Bazaly - Kamenec - <Most Pionýrů< - Most M. Sýkory - Sl. Ostrava radnice - Sl. Ostrava kostel - Ústřední hřbitov (O) - Hranečník - U Švasty (- Lihovarská -) - U Káňů - LDN - Petřvald rozc. - Kaple - Důl Fučík 1 - Petřvald základní škola - Pustky - Petřvald měst. úřad - Pod Sokolovnou - Parcelace - Březiny DPO

31 Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Náměstí SNP - Hotel Bělský les - <Rottrův sad< - Městský stadion - Ocelářská - Bivojova - Frýdecká - Vratimovská - Nová huť učiliště - Nová huť hl. brána - Nová huť garáže - Nová huť jižní brána Přestup na Esko DPO

33 Křižíkova - >Muglinovská> - <Sad B. Němcové< - Sad B. Němcové - Důl Odra - Na Mlýnici - Palackého - Přednádraží (- Hálkova - Hlučínská - a dále na konečnou zastávku Křižíkova přes zastávku Důl Odra) - Čistička odp. vod - Oderská DPO

34 Křižíkova - >Muglinovská> - <Sad B. Němcové< - Sad B. Němcové - (<Hlavní nádraží< Přestup na Esko - <Nám. S. Čecha< - <Sad B. Němcové< -) Důl Odra - Hlučínská - Hornické muzeum - K Lidicím - Finské domky - Lhotka - Hošťálkovice - Žleby - Hošťál. vysílač (O) - Hájenka - Bobrovníky - Malánky - Hřbitov Březiny (X) - Rovniny - Hlučín aut. nádraží DPO

35 Otakara Jeremiáše - Duha - Jana Šoupala - Heyrovského - Bedřicha Nikodéma - Čistírny - Na Valech - U Pošty - Třebovická - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Nová Ves vodárna - Mariánskohorská - Strmá - Jiřího Trnky - Sídliště Fifejdy - Futurum - Dům energetiky - Zelená - Gajdošova - Hlubinská - Mírové náměstí - Nám. J. z Poděbrad - Důl Jeremenko - Kolonie Jeremenko - Moravská - Dřevoprodej - Benzina - Žižkovská - Hrabová zóna sever - Hrabová zóna střed - Hrabová zóna jih DPO

37 Studentské koleje - Studentská - K Myslivně - Pod Nemocnicí - Domov sester - Náměstí B. Němcové - Nábřeží - Dělnická - Bytostav - Malá strana - Svinov náměstí - Svinov škola - Svinov nádraží - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Nová Ves /x/ - Nová Ves vodárna - Mariánskohorská - Strmá - Jiřího Trnky - Ahepjukova - Lechowiczova - Hornopolní - Pivovar - Českobratrská - ÚAN Přestup na Esko DPO

38 Náměstí Republiky Přestup na Esko - Českobratrská - Konzervatoř - Husův sad - Most M. Sýkory - Sl. Ostrava radnice - Sl. Ostrava kostel - Ústřední hřbitov (O) - <Zvěřinská< - Hranečník - U Švasty (- Lihovarská -) - Radvanice škola - Dalimilova - Bajger - Olšák - >Bartovická> - U Samoobsluhy - Ještěrka - Radova - U Statku - Podzámčí - >Alpine IPS> - Václavek Přestup na Esko - U Plodiny - Bartovice Pod Tratí - Nová huť Zářičí DPO

39 Otakara Jeremiáše - Duha - Jana Šoupala - Heyrovského - Bedřicha Nikodéma - Čistírny - Na Valech - U Pošty - Třebovická - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Nová Ves vodárna - Mariánskohorská - Strmá - Jiřího Trnky - Sídliště Fifejdy - Futurum - Dům energetiky - Zelená - Gajdošova - Hlubinská - Mírové náměstí - Nám. J. z Poděbrad - Důl Jeremenko - Kolonie Jeremenko - Moravská - Dřevoprodej - Benzina - Šídlovec - Kostelík - Mostní - Beta - Bělská - Hrabová statek - Důl Paskov - Paskov rozcestí k dolu - Paskov podchod - Paskov sokolovna - Paskov zámek - Paskov Folvark DPO

40 Studentské koleje - Studentská - Poruba U Nemocnice - Fakultní nemocnice - Náměstí B. Němcové - Nábřeží - Oblouk - Věžičky - Poruba vozovna - Slavíkova - Náměstí Družby - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Heyrovského - Jana Šoupala - Duha - Karola Šmidkeho - <Oty Synka< - Ludvíka Podéště - Opavská - Globus DPO

41 Kartonážka - Popinec - Nová osada - Vratimov náměstí - Vratimov nádr. Přestup na Esko - Mostní - Kostelík - Šídlovec - <Žižkovská< - Hrabová Tesco - >Žižkovská> - Benzina - Hrabůvka kostel - Poliklinika - Hotel. dům Hlubina - Sámova - Hotel Bělský les - Náměstí SNP - Kotva - Kino Luna - Staré Výškovice - Smrčkova - Klášterského DPO

43 Svinov nádraží Přestup na Esko - Svinov mosty d. z. Přestup na Esko - Řecká - Mongolská - Jižní svahy - Kubánská - Bytostav - Oblouk - Věžičky - Poruba vozovna - Slavíkova - >Garáže Poruba> - Pustkovec - Duha - Karola Šmidkeho - <Oty Synka< - Ludvíka Podéště - Opavská DPO

44 Třebovice Tesco - Řecká - Mongolská - Jižní svahy - Kubánská - Francouzská - Nezvalovo náměstí - >Věžičky> - Poruba vozovna - Slavíkova - Náměstí Družby - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Josefa Skupy - Duha - Otakara Jeremiáše DPO

45 <Garáže Poruba< - Slavíkova - Poruba vozovna - Věžičky - Oblouk - Bytostav - Malá strana - Jelínkova - Fibichova - >U Korýtka> /x/ - Shopping park (W) - Výškovická - Most Mládeže - <Rottrův sad< - Městský stadion - Ocelářská - Bivojova - Frýdecká - Vratimovská - Nová huť učiliště - Nová huť hlavní brána DPO

46 Polanka - Skotnice - U Dluhoše - Polanka střed - Horní Polanka - Hraničky - Dolní Polanka - Štěrkopísek /x/ - Kovošrot /x/ - U Olší /x/ - Zelenina /x/ - Fibichova - Jelínkova - Svinov náměstí - Svinov škola - Svinov nádraží Přestup na Esko - Svinov mosty d. z. Přestup na Esko - Řecká - Mongolská - Jižní svahy - Kubánská - Francouzská - Nezvalovo náměstí - >Věžičky> - Poruba vozovna - Pustkovecká - U Zahrádek /x/ - Krásné Pole střed - >Hájkovická> - >Záuliční> /x/ - Družební a dále zpět na konečnou zastávku Polanka DPO

47 Studentská - Poruba U Nemocnice - Hlavní třída - <Rektorát VŠB< - Pustkovecká - Opavská - Spojovací /x/ - >Kopaniny> - Statek /x/ - >Vlnitá> - <Liščí< /x/ - Plesenka - Nová Plesná /x/ - Pomník RA /x/ - Plesná DPO

48 Opavská - Ludvíka Podéště - >Oty Synka> - Karola Šmidkeho - Duha - Pustkovec - <Garáže Poruba< - Slavíkova - Bajkalská - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - >U Boříka> - <Bartošova< - Balkán - Školní statek - Pískové doly - Závoří - Obchodní centrum - Kotva - Náměstí SNP - Hotel Bělský les - Sámova - Hotel. dům Hlubina - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Benzina (- >Hrabová Tesco>) - Žižkovská - <Hrabová Tesco< - Hrabová zóna sever - Hrabová zóna střed - Hrabová zóna jih DPO

49 Opavská - Ludvíka Podéště - >Oty Synka> - Karola Šmidkeho - Duha - Pustkovec - <Garáže Poruba< - Slavíkova - Bajkalská - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Nová Ves vodárna - Mariánskohorská - Nákladní - Jirská osada - (Křižíkova - >Muglinovská> -) Sad B. Němcové (- <Vozovna trolejbusů<) - Bohumínská - Na Liščině (- >Růžová> -) - Důl Heřmanice - U Dvora - Pošta - Záblatská - Poštulkova - Brigádnická - Košická - Briketářská - U Kříže - Eldorádo - Michálkovice DPO

50 Českobratrská - <Českobratrská< - >ÚAN> - <Nádraží střed< Přestup na Esko - Petra Křičky - Na Jízdárně - Gajdošova - Hlubinská - Mírové náměstí - Nám. J. z Poděbrad - Český dům - Lidická - Ocelářská - Most Čs. armády Přestup na Esko - <Jubilejní kolonie< - Učiliště Vítkovic - Dvouletky - Hotel. dům Hlubina - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Benzina - Žižkovská - Pod Kopcem - Nová Bělá křiž. - Kolonie - Krmelínská DPO

51 Svinov nádraží Přestup na Esko - Svinov mosty d. z. Přestup na Esko - Třebovická - U Pošty - Na Valech - (<Slavíkova< - <Náměstí Družby< -) Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov - Martinov střed - U Hůry /x/ - Plesná Žižkov - Stavebniny /x/ - Plesenka - Nová Plesná /x/ - Pomník RA /x/ - Plesná DPO

52 Křižíkova - >Muglinovská> - <Sad B. Němcové< - Sad B. Němcové - Důl Odra - Hlučínská - Hornické muzeum - Petřkovice nemoc. - Petřkovice lékárna - (- <Petřkovice nám.< -) Šilheřovická - Lámař - Koblov - Koblov škola - Důl Koblov - Podsedliště - Malý kopec - Blatouchová - Štěrkovna - >Vrbina> - Antošovice - Chalupová - Paseky DPO

53 Svinov mosty d. z. Přestup na Esko - Svinov nádraží Přestup na Esko - Svinov škola - Svinov náměstí - Jelínkova - Svinov vysílač (O) - Přemyšov - Janová - Tomáškova - Viola - Klimkovice hřbitov - Požárnická - Dřevovýroba - Polanka DPO

54 Alšovo náměstí - Nezvalovo náměstí - Francouzská - Kubánská - Jižní svahy - Mongolská - Řecká - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Nová Ves /x/ - Nová Ves vodárna - Mariánskohorská - Nákladní - Jirská osada - Sad B. Němcové - <Vozovna trolejbusů< DPO

55 Poliklinika - Hrabůvka kostel - Benzina - Žižkovská - <Hrabová Tesco< - Hrabová zóna sever - Hrabovská - Mitrovice - Nová Bělá hřiště - Nová Bělá ZD - >Nová Bělá křiž.> - U Balcara - Dubina - Plzeňská - Chrobákova - Husův sbor - <Kulturní dům< - Stará Bělá kostel - Polní - Výškovice DPO

56 Křižíkova - >Muglinovská> - <Sad B. Němcové< - Sad B. Němcové - Důl Odra - Hlučínská - Hornické muzeum - Petřkovice nemoc. - Petřkovice náměstí - Motel Taxi - Hřiště - Kostel - Chovatelská - Za Chodníky - Pneuservis - Hlučín aut. nádraží - <Petra Bezruče< - Hlučín sídliště - Darkovičky rozc. - Darkovičky DPO

57 Hulváky - Nová Ves vodárna - >Bartošova> - <U Boříka< - Balkán - Školní statek - Pískové doly - Závoří - Karpatská - Ředitelství Vítkovic - Štramberská (- Stará ocelárna - Mírové náměstí -) - Lékařská fakulta - Romo - Nová ocelárna - Kotkova - Mírové náměstí - <U Chladičů< - >Český dům> - <Důl Jeremenko< - Frýdecká - Vratimovská - Nová huť učiliště - Nová huť hlavní brána Přestup na Esko DPO

58 Poruba radnice - >Vřesinská> - Domov sester - Pod Nemocnicí - K Myslivně - Poruba U Nemocnice - Alšovo náměstí - >Věžičky> - Poruba vozovna - Slavíkova - >Garáže Poruba> - Pustkovec - Duha - Josefa Skupy - Dílny DP Ostrava - Martinov - Martinov střed DPO

59 Polanka - Skotnice - U Dluhoše - Polanka střed - Horní Polanka - Hraničky - Dolní Polanka - Polanka žel. zastávka Přestup na Esko - Stará Bělá křiž. - U Lípy - Požární zbrojnice - Stará Bělá střed - >Kulturní dům> - Husův sbor - Chrobákova - Plzeňská - Dubina - Bělský les - Hotel Bělský les - Ředitelství Vítkovic - Štramberská - Lékařská fakulta - Romo - Nová ocelárna - Kotkova - Mírové náměstí DPO

62 >Dvouletky> - <Sámova< - Hotel. dům Hlubina - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Dřevoprodej - Frýdecká - Nová huť učiliště - Nová huť hl. brána - Nová huť garáže - Nová huť již. brána Přestup na Esko DPO

64 Svinov mosty d. z. Přestup na Esko - Svinov nádraží Přestup na Esko - Svinov škola - Svinov náměstí - Jelínkova - Svinov vysílač (O) - Přemyšov - Janová - Tomáškova - Viola - Klimkovice hřbitov - <Požárnická< - (<Polanka< - <Dřevovýroba< - <Požárnická< -) Klimkovice centrum - Nad Vodárnou - V Důlkách - Na Kopci - Hýlov U Dvora - Sanatoria DPO

66 Křižíkova - >Muglinovská> - <Sad B. Němcové< - Sad B. Němcové - Důl Odra - Hlučínská - Hornické muzeum - Hlučín cihelna - Pneuservis - Nadraží Hlučín Přestup na Esko DPO

67 Křižíkova - >Muglinovská> - <Sad B. Němcové< - Sad B. Němcové - Důl Odra - Hlučínská - Hornické muzeum - Petřkovice nemoc. - Petřkovice nám. (- Nádražní - <Motel Taxi< -) - >Motel Taxi> - Samoobsluha - Vrablovec střed - Vrablovec transf. - Rovniny školka - Rovniny U Vodárny - Pneuservis - Hlučín aut. nádraží DPO

68 >Ostrava, Mor. Ostrava, Muglinovská> - <Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové< - Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové - Ostrava, Přívoz, Důl Odra - Ostrava, Přívoz, Hlučínská - Ostrava, Petřkovice, Hornické muzeum - Ostrava, Petřkovice, nemocnice - Ostrava, Petřkovice, náměstí - Ludgeřovice, Motel TAXI - Ludgeřovice, hřiště - Ludgeřovice, kostel - <Ludgeřovice, obecní úřad< - Markvartovice, Jednota - Markvartovice, obecní úřad - Markvartovice, Hřibovec - Markvartovice, rozc. Štípky /x/ - Šilheřovice, Fulneček - Šilheřovice, obecní úřad - <Šilheřovice, SOU< - Šilheřovice, Ricka - Průjezd Polskou republikou - Šilheřovice, Paseky AM

69 Ostrava, Poruba, Dílny DP Ostrava - Ostrava, Martinov - Ostrava, Martinov, střed - Ostrava, Martinov, U Hůry /x/ - Ostrava, Plesná, Žižkov - Děhylov, rozc. - Dobroslavice AM

71 Náměstí Republiky Přestup na Esko - Českobratrská - Konzervatoř - Husův sad - Most M. Sýkory - Sl. Ostrava radnice - Sl. Ostrava kostel - Hranečník - U Švasty - U Káňů - LDN - Petřvald rozc. - Kaple - Kamčatka - Míroděv - Ludvíkova - >Bartovická> - U Samoobsluhy - Ještěrka - Šenov křižovatka - Šenov náměstí - Škrbeň Přestup na Esko (- >Lapačka> - >U Pekárny> - >Rest. U Čepaníků> - >Václavovice točna> - >U Slívy> - >U Blažka> -) - Volenství DPO

73 ÚAN Přestup na Esko - Žižkovská - Hrabová zóna sever - Hrabová zóna střed - Hrabová zóna jih DPO

74 Hranečník - U Švasty - Radvanice škola - Fryštátská - Vratimovská - Frýdecká - >Důl Jeremenko> - Žižkovská - Hrabová zóna sever - Hrabová zóna střed - Hrabová zóna jih DPO

75 Ostrava, Poruba, Rektorát VŠB - Ostrava, Pustkovec - Ostrava, Poruba, Duha - Ostrava, Plesná, Žižkov - Děhylov, rozc. - Děhylov, U Potoka - Děhylov, žel. st. Přestup na Esko - Hlučín, štěrkovny - Hlučín, aut. nádr. DPO
75 AM
TQM

76 Svinov mosty d. z. Přestup na Esko - Svinov nádraží Přestup na Esko - Svinov škola - Svinov náměstí - Jelínkova - Svinov vysílač (O) - Přemyšov - Janová - Tomáškova - Polanka U Cihelny - <Polanka střed< - Horní Polanka - Hraničky a dále na konečnou zastávku Svinov mosty d. z. DPO

77 Hrabová statek - Bělská - Beta - Mostní - Kostelík - Šídlovec - Žižkovská - Benzina - Hrabůvka kostel - Poliklinika - Hotel. dům Hlubina - Sámova - Hotel Bělský les - Náměstí SNP - Kotva - Kino Luna - 29. dubna - Výškovice DPO

78 >Březiny> - >Parcelace> - >Pod Sokolovnou> - >Petřvald měst. úřad> - >Pustky> - >Důl Fučík 1> - >Kaple> - >Kamčatka> - >Míroděv> - >Ludvíkova> - >Olšák> - >Bajger> - >Dalimilova> - >Radvanice škola> - >U Švasty> - >Hranečník> - >Sl. Ostrava kostel> - >Sl. Ostrava radnice> - >Nám. J. Gagarina> - >Most Pionýrů> - >Nová radnice> - >Hornická poliklinika> - >Vozovna trolejbusů> DPO

79 Svinov nádraží Přestup na Esko - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Dubí a dále na konečnou zastávku Svinov nádraží DPO

81 ÚAN Přestup na Esko - <Senovážná< - <Karolina< - >Hotel Palace> - Králičí - Škrobálkova - Frýdecká - U Rozvodny - Kunčice škola Přestup na Esko - Areál OZO (O) - Technoplyn (O) - Staviva (O) - Vratimov nádraží Přestup na Esko - Vratimov náměstí - Odboje - Vratimov ZD - Restaurace Nimrod - Vratimov U Kříže - Výdušná jáma - Řepiště Pod Dvorem - Řepiště U Školy - Řepiště U Kříže DPO

92 Hladnov - >Revírní bratrská pokladna> - Všehrdův sad - Bazaly - Kamenec - Nám J. Gagarina - Sl. Ostrava radnice - U Hradu - Důl Alexander - Holvekova Přestup na Esko - Škrobálkova - Frýdecká - U Rozvodny - Kunčice škola - Nádraží Kunčice DPO

96 <Poliklinika< - <Poliklinika< - Hotel. dům Hlubina - Dvouletky - Učiliště Vítkovic - >Jubilejní kolonie> - Most Čs. Armády - Nádraží Vítkovice Přestup na Esko - Náměstí Gen. Svobody - ÚMOb Jih - Hotel Bělský les - Náměstí SNP - >Kosmonautů> - >Kino Luna> - <Kotva< - Korýtko DPO

97 Hranečník - Botanická zahrada - Kramolišova - Salma - Kovařovicova - Na Jánské - Na Josefské - Na Jánské - Panská - >Bláhova> - >Michálské náměstí> - Michálkovice - <Hasičská zbrojnice< - >Čihalíkova> - >Holandská> - Zlatnictví - <Rajská< - Brazílie a dále na konečnou zastávku Hranečník DPO

98 Petřkovice náměstí - U Garáží - Za Obchodem - Havraní - Nordpól DPO

231 Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, náměstí - Ostrava, Svinov, Jelínkova - Ostrava, Polanka n. Odrou, Janová - Klimkovice, Viola - Klimkovice, hřbitov - Klimkovice, centrum - Klimkovice, Josefovice, rozc. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Vítkov, aut. st. TQM

271 Ostrava, Hranečník - Ostrava, Ústřední hřbitov - <Ostrava, Krematorium< - Ostrava, Sl. Ostrava, kostel - Ostrava, most M. Sýkory - Ostrava, Mor. Ostrava, Karolina U lávky Přestup na Esko - Ostrava, Mor. Ostrava, Českobratrská - Ostrava, Dům vodohospodářů - Ostrava, Svinov, mosty horní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Třebovice, Tesco - Ostrava, Poruba, Jižní svahy - Ostrava, Poruba, Alšovo nám. - Ostrava, Poruba, U nemocnice - Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká - Ostrava, Poruba, Opavská (- >Velká Polom, aut. st.> -) - Velká Polom, střed - Velká Polom, U Lihovaru - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Opava, Bílovecká TQM TQM

272 Ostrava, Poruba, Studentská - <Ostrava, Poruba, U nemocnice< - Ostrava, Poruba, Rektorát VŠB - >Ostrava, Poruba, U nemocnice> - Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká (- dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Opava, Bílovecká TQM)(- >Velká Polom, aut. st.> -) - Velká Polom, střed - Velká Polom, U Lihovaru - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Opava, Bílovecká TQM TQM

275 Hlučín, aut. nádr. - Kozmice, rest. Jednota - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Opava, Bílovecká TQM TQM

281 >Ostrava, Mor. Ostrava, Muglinovská> - <Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové< - Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové - Ostrava, Přívoz, Důl Odra - Ostrava, Přívoz, Hlučínská - Ostrava, Petřkovice, Hornické muzeum - Hlučín, cihelna - Hlučín, pneuservis - Hlučín, aut. nádr. - Kozmice, rest. Jednota - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Třebom, nám. AM

282 >Ostrava, Mor. Ostrava, Muglinovská> - <Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové< - Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové - Ostrava, Přívoz, Důl Odra - Ostrava, Přívoz, Hlučínská - Ostrava, Petřkovice, Hornické muzeum - Ludgeřovice, Chovatelská - Hlučín, pneuservis - Hlučín, aut. nádr. - Kozmice, rest. Jednota - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Strahovice, kaple AM

283 >Ostrava, Mor. Ostrava, Muglinovská> - <Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové< - Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové - Ostrava, Přívoz, Důl Odra - Ostrava, Přívoz, Hlučínská - Ostrava, Petřkovice, Hornické muzeum - Ludgeřovice, Chovatelská - Hlučín, pneuservis - Hlučín, aut. nádr. - Kozmice, rest. Jednota - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Štěpánkovice, Svoboda AM

286 Ostrava, Vítkovice, nám. J. z Poděbrad - Ostrava, Mor. Ostrava, Hlubinská - Ostrava, Mor. Ostrava, Průmyslová - Ostrava, Mar. Hory - Ostrava, Hulváky - (Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko -) Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Poruba, vozovna - Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká (- Velká Polom, aut. st. -) - Velká Polom, střed - Velká Polom, U Lihovaru - Velká Polom, rozc. Hor. Lhota - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Hradec n. Moravicí, Jakubčovice, rest. AM

287 Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Poruba, vozovna - Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká (- Velká Polom, aut. st. -) - Velká Polom, střed - Velká Polom, U Lihovaru - Velká Polom, rozc. Hor. Lhota - Horní Lhota, rozc. - Horní Lhota, samoobsluha - Kyjovice, rest. Zátiší - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Pustá Polom, aut. st. AM

288 Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Poruba, vozovna - Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká - Velká Polom, aut. st. - Velká Polom, kaple - Dolní Lhota, křiž. - Dolní Lhota, has. zbroj. - Dolní Lhota, DPMO - Čavisov, obecní úřad AM

290 >Ostrava, Mor. Ostrava, Muglinovská> - <Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové< - Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové - Ostrava, Přívoz, Důl Odra - Ostrava, Přívoz, Hlučínská - Ostrava, Petřkovice, Hornické muzeum - Ludgeřovice, Chovatelská - Hlučín, pneuservis - Hlučín, aut. nádr. - <Hlučín, Petra Bezruče< - Hlučín, sídliště OKD - Hlučín, Darkovičky, rozc. Píšť - Hlučín, Darkovičky, škola - Hlučín, Darkovičky, U Dvora - Hlučín, Darkovičky, bunkry - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Hať, točna AM

292 >Ostrava, Mor. Ostrava, Muglinovská> - <Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové< - Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové - Ostrava, Přívoz, Důl Odra - Ostrava, Přívoz, Hlučínská - Ostrava, Petřkovice, Hornické muzeum - Ludgeřovice, Chovatelská - Hlučín, pneuservis - Hlučín, aut. nádr. - <Hlučín, Petra Bezruče< - Hlučín, sídliště OKD - Hlučín, Darkovičky, rozc. Píšť - Hlučín, Darkovičky, Pod Františkem - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Strahovice, kaple AM

293 Hlučín, aut. nádr. - Hlučín, pneuservis - Hlučín, cihelna - Ludgeřovice, kostel - <Ludgeřovice, obecní úřad< - Markvartovice, Jednota - Markvartovice, obecní úřad - Markvartovice, Hřibovec - Markvartovice, rozc. Štípky - (Hlučín, aut. nádr. - Hlučín, sídl. OKD -) Šilheřovice, Fulneček - Šilheřovice, obecní úřad - <Šilheřovice, SOU< - Šilheřovice, Ricka - Průjezd Polskou republikou - Bohumín, Pudlov, Rybena - Bohumín, Pudlov, Jateční - Bohumín, Pudlov, drátovny - Bohumín, Nový Bohumín, aut. st. - Bohumín, Nový Bohumín, ŽD - Bohumín, Nový Bohumín, ŽD vrát. II - Bohumín, Nový Bohumín, ŽD vrát. III AM

333 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, Městský stadion - Ostrava, Hrabůvka, Hotel. dům Hlubina - Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. - Krmelín, u lesa - Krmelín, Světlov - Stará Ves n. Ondř., křiž. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Mošnov, Airport

Poznámka: V úseku zastávek Ostrava, ÚAN - Ostrava, Dubina je povolen pouze nástup cestujících; v úseku Ostrava, Dubina, Interspar - Ostrava, ÚAN je povolen pouze výstup cestujících
AM

351 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká - Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina (- dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Morávka, Bebek) (- Ostrava, Hrabová, prům. zóna sever -) - Paskov, rozc. k dolu - Paskov, podchod - Paskov, u hřbitova - Paskov, autoopravna - Paskov, Biocel - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Morávka, Bebek ČFM

352 Ostrava, Kunčice, NH jižní brána Přestup na Esko - Ostrava, Kunčice, NH hl. brána - Ostrava, Kunčice, škola Přestup na Esko - Ostrava, Hrabová, Staviva - Vratimov, nádraží Přestup na Esko - Vratimov, náměstí - Vratimov, Odboje - Vratimov, ZD - Vratimov, rest. Nimrod - Vratimov, U Kříže - Řepiště, Pod Dvorem - Řepiště, U Školy - Řepiště, U Kříže - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Morávka, Bebek ČFM

353 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Frýdek-Místek, Frýdek, aut. nádr. Přestup na Esko ČFM

354 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká - Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina - Vratimov, náměstí - Vratimov, Odboje - Vratimov, rest. Nimrod - Vratimov, U Kříže - Řepiště, Pod Dvorem - Paskov, most - Paskov, dolní most - Paskov, náměstí - Paskov, autoopravna - Paskov, Biocel - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Frýdek-Místek, Frýdek, aut. nádr. Přestup na Esko ČFM

360 Ostrava, Kunčice, NH jižní brána Přestup na Esko - Ostrava, Kunčice, NH hl. brána - Ostrava, Kunčice, škola Přestup na Esko - Ostrava, Kunčice, Areál OZO - Ostrava, Hrabová, Staviva - Ostrava, Hrabová, Beta - Paskov, Důl Paskov - Paskov, rozc. k dolu - Paskov, podchod - Paskov, u hřbitova - Paskov, autoopravna - Paskov, Biocel - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Kozlovice, garáž ČSAD ČFM

361 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká - Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina (- dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Kozlovice, garáž ČSAD) (- Ostrava, Hrabová, prům. zóna sever -) - (Paskov, Důl Paskov -) Paskov, rozc. k dolu - Paskov, podchod - Paskov, u hřbitova - Paskov, autoopravna - Paskov, Biocel - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Kozlovice, garáž ČSAD ČFM

369 Mimo tarifní oblast Ostrava XXL ze zastávky Havířov, Podlesí, aut. nádr. po zastávku Šenov, ČSAD a dále Šenov, ČSAD - Šenov, škola Podlesí - Šenov, křiž. - Šenov, náměstí - Šenov, Škrbeň Přestup na Esko - Šenov, Lapačka - Šenov, křiž. k Dolní Datyni - Václavovice, rest. u Čepaníků - Václavovice, garáž ČSAD - Kaňovice, rest. U Magerů - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Frýdek-Místek, Místek, poliklinika ČFM

370 Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. - Krmelín, u lesa - Krmelín, has. zbroj. - Paskov, Oprechtice, garáže - Paskov, Oprechtice, střed - Paskov, Prefa - Paskov, u hřbitova - Paskov, sokolovna - Paskov, zámek - Paskov, Folvark - Řepiště, žel. st. Paskov Přestup na Esko - Řepiště, u školy - Řepiště, u kříže AM

371 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká - Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika - Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. - Krmelín, u lesa - Krmelín, Benátky - Brušperk, Petřín - Brušperk, Krmelínská - Brušperk, střed - Brušperk, u Chamrádů - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Hukvaldy, Horní Sklenov, restaurace AM

372 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká - Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina - Ostrava, Hrabová, Žižkovská - Ostrava, Nová Bělá, U Balcara (- Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňsá rozc. -) - Krmelín, u lesa - Krmelín, Benátky - Brušperk, Petřín - Brušperk, Krmelínská - Brušperk, střed - Brušperk, u Chamrádů - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Kozlovice, garáž ČSAD AM

373 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, Mírové náměstí - Ostrava, Vítkovice, Štramberská - Ostrava, Vítkovice, Ředitel. Vítkovic - Ostrava, Zábřeh, Hotel Bělský les - Ostrava, Stará Bělá, Bělský les - Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. - Krmelín, u lesa (- Krmelín, has. zbroj. - Krmelín, Světlov -> - Krmelín, Světlov - Stará Ves n. Ondř., křiž. - Stará Ves n. Ondř., u dubu - Stará Ves n. Ondř., Na hůře - Brušperk, Staroveská - Brušperk, střed - Brušperk, u Chamrádů - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Kopřivnice, aut. nádr. AM

374 Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, náměstí - Ostrava, Svinov, Jelínkova - Ostrava, Svinov, Fibichova - Ostrava, Polanka n. Odrou, žel. zast. Přestup na Esko - Ostrava, Proskovice, Horní cesta - Ostrava, Proskovice - Stará Ves n. Ondř., pošta - Stará Ves n. Ondř., Na drahách - Stará Ves n. Ondř., u dubu - Stará Ves n. Ondř., Na hůře - Brušperk, Staroveská - Brušperk, střed - Brušperk, u Chamrádů - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Trnávka, pož. zbroj. AM

376 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, Mírové náměstí - Ostrava, Vítkovice, Štramberská - Ostrava, Vítkovice, Ředitel. Vítkovic - Ostrava, Zábřeh, Hotel Bělský les - Ostrava, Stará Bělá, Bělský les - Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. - Krmelín, u lesa - Krmelín, has. zbroj - Krmelín, Světlov - Stará Ves n. Ondř., křiž. - Stará Ves n. Ondř., u dubu - Stará Ves n. Ondř., Na hůře - Brušperk, Staroveská - Brušperk, střed - Brušperk, u Chamrádů - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Fryčovice, Chamrád/Kopřivnice, aut. nádr. Přestup na Esko AM

378 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, Mírové náměstí - Ostrava, Vítkovice, Štramberská - Ostrava, Vítkovice, Ředitel. Vítkovic - Ostrava, Zábřeh, Hotel Bělský les - Ostrava, Stará Bělá, Bělský les - Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. - Krmelín, u lesa - Krmelín, has. zbroj - Krmelín, Světlov - Stará Ves n. Ondř., křiž. - Stará Ves n. Ondř., u dubu - Stará Ves n. Ondř., Na hůře - Brušperk, Staroveská - Brušperk, střed - Brušperk, u Chamrádů - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Staříč, Důl Staříč 3 AM

379 Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. - Krmelín, u lesa - Krmelín, Světlov - Stará Ves n. Ondř., Na drahách - Stará Ves n. Ondř., pošta - Stará Ves n. Ondř., Pod Hůrkou - Stará Ves n. Ondř., Košatka, u mostu - Stará Ves n. Ondř., Košatka, M. Košatka - Stará Ves n. Ondř., Košatka, V. Košatka - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Petřvald, kino AM

380 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká - Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina - Paskov, rozc. k dolu (- Paskov, nadjezd - Paskov, náměstí - Paskov, autoopravna /x/ -) - Paskov, u hřbitova - Paskov, autoopravna - Paskov, Biocel - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Horní Bečva, rest. Na Bečvici AM

381 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká - Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina - Paskov, rozc. k dolu (- Paskov, nadjezd - Paskov, náměstí - Paskov, autoopravna -) - Paskov, u hřbitova - Paskov, autoopravna - Paskov, Biocel - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Frenštát p. Radh., žel. st. Přestup na Esko AM

382 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina - >Paskov, rozc. k dolu> - Paskov, u hřbitova - Paskov, autoopravna - Paskov, Biocel - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Staříč, Důl Staříč 3 AM

383 Ostrava, Kunčice, NH Zářičí - Ostrava, Bartovice, Pod Tratí - Ostrava, Bartovice, u Plodiny - Šenov, rozc. - Šenov, náměstí - Šenov, Škrbeň Přestup na Esko - Šenov, Lapačka - Šenov, křiž. k Dolní Datyni - Havířov, Dolní Datyně, točna J. Kotase - Havířov, Dolní Datyně, škola - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Kaňovice, rest. U Magerů AM

385 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Nošovice, PZ Hyundai - hlavní brána AM

386 Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, náměstí - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Nošovice, PZ Hyundai - hlavní brána

Poznámka: V úseku zastávek Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Benzina je povolen pouze nástup cestujících
AM

387 Ostrava, Vítkovice, Mírové nám. - <Ostrava, Vítkovice, U chladičů< - >Ostrava, Vítkovice, Český dům> - <Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko< - Ostrava, Kunčice, Frýdecká - Ostrava, Kunčice, Vratimovská - Ostrava, Kunčice, NH Zářičí - Ostrava, Bartovice, Pod Tratí - Ostrava, Bartovice, u Plodiny - Ostrava, Bartovice, Václavek Přestup na Esko - Šenov, rozc. - Šenov, Volenství - Šenov, Lapačka - <Šenov, křiž. k Dolní Datyni< - Václavovice, rest. u Čepaníků (- Václavovice, střed - Václavovice, garáž ČSAD -) - Václavovice, garáž ČSAD - Kaňovice, rest. U Magerů - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Havířov, Podlesí, aut. nádr. AM

460 Mimo tarifní oblast Ostrava XXL ze zastávky Orlová, Lutyně, aut. nádr. po zastávku Orlová, Město, Zimný důl a dále Orlová, Město, Zimný důl - Petřvald, Březiny - Petřvald, Parcelace - Petřvald, Městský úřad - Petřvald, lékárna - Petřvald, Hedvika - Šenov, Petřvaldská - Šenov, V Družstvu - Šenov, křiž. - Šenov, náměstí - Šenov, Lapačka - Václavovice, rest. u Čepaníků - Kaňovice, rest. U Magerů - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Nošovice, PZ Hyundai - hlavní brána ČHA

531 Ostrava, nám. J. Gagarina - Ostrava, Ústřední hřbitov - Ostrava, Hranečník - Ostrava, Radvanice, škola - Petřvald, Hedvika - Petřvald, lékárna - Petřvald, Městský úřad - Petřvald, Parcelace - Petřvald, Březiny - Orlová, Město, Zimný důl - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Karviná, Fryštát, aut. nádr. Přestup na Esko ČKA

532 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - <Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká< - >Ostrava, Vítkovice, Český dům> - <Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko< - Ostrava, Kunčice, Vratimovská - Ostrava, Radvanice, Fryštátská - Petřvald, Hedvika - Petřvald, lékárna - Petřvald, Městský úřad - Petřvald, Parcelace - Petřvald, Březiny - Orlová, Město, Zimný důl - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Karviná, Fryštát, aut. nádr. Přestup na Esko ČKA

535 Ostrava, Poruba, U nemocnice - Ostrava, Poruba, Alšovo nám. - Ostrava, Poruba, Jižní svahy - Ostrava, Svinov, mosty horní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Dům vodohospodářů - Ostrava, Mor. Ostrava, Českobratrská - Ostrava, most M. Sýkory - Ostrava, Sl. Ostrava, kostel - Ostrava, Sl. Ostrava, ZOO - Ostrava, Sl. Ostrava, Na Jánské - Ostrava, Michálkovice - Petřvald, Zaryje - Petřvald, Městský úřad - Petřvald, Parcelace - Petřvald, Březiny - Orlová, Město, Zimný důl - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Karviná, Hranice, rehab. sanatorium ČKA

546 Bohumín, Pudlov, ŽD točna - Bohumín, Pudlov, drátovny - Bohumín, Nový Bohumín, aut. st. - Bohumín, Nový Bohumín, ŽD - Bohumín, Záblatí, u kříže - Bohumín, Záblatí, střed - Bohumín, Záblatí, sokolovna - Rychvald, rozc. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Karviná, Fryštát, aut. nádr. Přestup na Esko ČKA

551 >Ostrava, nám. J. Gagarina> - <Ostrava, most Pionýrů< - <Ostrava, most M. Sýkory< - (<Ostrava, nám. J. Gagarina< -) Ostrava, Ústřední hřbitov - Ostrava, Hranečník - Ostrava, Radvanice, škola - Petřvald, Hedvika - Petřvald, lékárna - Petřvald, Městský úřad - Petřvald, Parcelace - Petřvald, Březiny - Orlová, Město, Zimný důl - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Orlová, Lutyně, aut. nádr. ČKA

552 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - <Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká< - >Ostrava, Vítkovice, Český dům> - <Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko< - Ostrava, Kunčice, Vratimovská - Ostrava, Radvanice, Fryštátská - Petřvald, Hedvika - Petřvald, lékárna - Petřvald, Městský úřad - Petřvald, Parcelace - Petřvald, Březiny - Orlová, Město, Zimný důl - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Orlová, Lutyně, aut. nádr. ČKA

553 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Mor. Ostrava, Českobratrská - Ostrava, hlavní nádraží Přestup na Esko - >Ostrava, Mor. Ostrava, Muglinovská> - Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové - Ostrava, Muglinov, Bohumínská - Ostrava, Hrušov, Na Liščině - Ostrava, Heřmanice, Důl Heřmanice - Ostrava, Heřmanice, U Dvora (- Rychvald, Autopal -) - Rychvald, zámek - Rychvald, Skříšovský - Rychvald, Městský úřad - Rychvald, u závor - Rychvald, Děl. dům - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Orlová, Lutyně, aut. nádr. ČKA

554 Ostrava, Kunčice, NH jižní brána Přestup na Esko - Ostrava, Kunčice, NH hl. brána - Ostrava, Radvanice, Fryštátská - Petřvald, Hedvika - Petřvald, lékárna - Petřvald, Městský úřad - Petřvald, Parcelace - Petřvald, Březiny - Orlová, Město, Zimný důl - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Orlová, Lutyně, aut. nádr. ČKA

555 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Mor. Ostrava, Českobratrská - Ostrava, most Pionýrů - Ostrava, Kamenec - Ostrava, Muglinov, Mexiko - Ostrava, Hrušov, Hrušovské mosty - Ostrava, Hrušov, Žižkova - Bohumín, Vrbice, jezero - Bohumín, Vrbice, čerpací stanice - Bohumín, Vrbice, samoobsluha - Bohumín, Pudlov, Louny - Bohumín, Pudlov, střed - Bohumín, Pudlov, drátovny - Bohumín, Nový Bohumín, aut. st. - Bohumín, Nový Bohumín, žel. st. Přestup na Esko (- Bohumín, Nový Bohumín, Studentská - Bohumín, Nový Bohumín, Mírová - Bohumín, Nový Bohumín, transformátor - Bohumín, Starý Bohumín, nemocnice - Bohumín, Starý Bohumín, nám. Svobody)(- >Bohumín, Nový Bohumín, Vrchlického> - >Bohumín, Nový Bohumín, Eduarda Beneše>) - Bohumín, Nový Bohumín, Eduarda Beneše - Bohumín, Nový Bohumín, Okružní - Bohumín, Pudlov, Jateční - Bohumín, Pudlov, Rybena - Bohumín, Starý Bohumín, nemocnice - Bohumín, Starý Bohumín, nám. Svobody ČKA

556 >Bohumín, Pudlov, ŽD točna> - >Bohumín, Nový Bohumín, aut. st.> - >Bohumín, Nový Bohumín, ŽD> - >Bohumín, Záblatí, u kříže> - >Bohumín, Záblatí, střed> - >Bohumín, Záblatí, sokolovna> - >Rychvald, rozc.> - >Rychvald, rest. U cesty> - >Rychvald, sídliště> - >Rychvald, Městský úřad> - >Rychvald, u závor> - >Rychvald, Děl. dům> - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku >Karviná, Fryštát, aut. nádr.> Přestup na Esko ČKA

557 Bohumín, Nový Bohumín, žel. st. Přestup na Esko - (Bohumín, Pudlov, ŽD točna - Bohumín, Pudlov, drátovny -) Bohumín, Nový Bohumín, aut. st. - Bohumín, Nový Bohumín, ŽD - <Bohumín, Záblatí, rest. Na Zálesí< - Bohumín, Záblatí, u kříže - Bohumín, Záblatí, střed - Bohumín, Záblatí, sokolovna - Rychvald, rozc. - Rychvald, rest. U cesty - Rychvald, sídliště - Rychvald, Městský úřad - Rychvald, u závor - Rychvald, Děl. dům - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Orlová, Lutyně, aut. nádr. ČKA

558 Bohumín, Nový Bohumín, žel. st. Přestup na Esko - (Bohumín, Pudlov, ŽD točna - Bohumín, Pudlov, drátovny (- >Bohumín, Nový Bohumín, žel. st.> -) -) Bohumín, Nový Bohumín, aut. st. - Bohumín, Nový Bohumín, ŽD - <Bohumín, Záblatí, rest. Na Zálesí< - Bohumín, Záblatí, u kříže - Bohumín, Záblatí, střed - Bohumín, Záblatí, sokolovna - Rychvald, rozc. - Rychvald, rest. U cesty - Rychvald, sídliště - Rychvald, Městský úřad - Rychvald, u závor - Rychvald, Děl. dům - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Orlová, Lutyně, aut. nádr. ČKA

559 Bohumín, Pudlov, ŽD točna - Bohumín, Nový Bohumín, aut. st. (- Bohumín, Nový Bohumín, kovošrot - Bohumín, Skřečoň, Rockwool -) - Bohumín, Nový Bohumín, žel. st. Přestup na Esko - Bohumín, Nový Bohumín, Studentská - Bohumín, Skřečoň, Rockwool - Bohumín, Skřečoň, pošta - Bohumín, Skřečoň, Na kopci - Dolní Lutyně, V polích - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Orlová, Lutyně, aut. nádr. ČKA

560 <Bohumín, Pudlov, ŽD točna< - Bohumín, Nový Bohumín, aut. st. (- >Bohumín, Nový Bohumín, kovošrot> - >Bohumín, Skřečoň, Rockwool> -) - Bohumín, Nový Bohumín, žel. st. Přestup na Esko - Bohumín, Nový Bohumín, Studentská - Bohumín, Skřečoň, Rockwool - Bohumín, Skřečoň, pošta - Bohumín, Skřečoň, u Haladů - Dolní Lutyně, Borek les - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Orlová, Lutyně, aut. nádr. ČKA

561 <Bohumín, Pudlov, ŽD točna< - Bohumín, Nový Bohumín, aut. st. - Bohumín, Nový Bohumín, ŽD - Bohumín, Záblatí, u kříže - Bohumín, Záblatí, střed - Bohumín, Záblatí, sokolovna - Rychvald, rozc. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Orlová, Lutyně, aut. st. ČKA

565 Bohumín, Pudlov, ŽD točna (- >Bohumín, Nový Bohumín, žel. st.> -) - Bohumín, Nový Bohumín, aut. st. - Bohumín, Nový Bohumín, žel. st. Přestup na Esko - Bohumín, Nový Bohumín, Vrchlického - Bohumín, Nový Bohumín, Dvořákova (- >Bohumín, Skřečoň, Martinov>) - Bohumín, Šunychl, křiž. - Bohumín, Šunychl, samoobsluha - Bohumín, Šunychl, ZD - Bohumín, Šunychl, škola - Bohumín, Kopytov, Stružka - Bohumín, Kopytov, točna - Bohumín, Kopytov, Stružka - Bohumín, Šunychl, škola - Bohumín, Šunychl, ZD - Bohumín, Šunychl, samoobsluha - Bohumín, Skřečoň, Martinov - Bohumín, Skřečoň, Nová Ves Pramen - Bohumín, Skřečoň, u Haladů - Dolní Lutyně, Borek les - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Dolní Lutyně, Věřňovice, rest. ČKA

566 Mimo tarifní oblast Ostrava XXL ze zastávky >Dolní Lutyně, střed> po zastávku >Rychvald, rozc.> a dále >Rychvald, rozc.> - >Bohumín, Záblatí, sokolovna> - >Bohumín, Záblatí, střed> - >Bohumín, Záblatí, u kříže> - >Bohumín, Záblatí, rest. Na Zálesí> - >Bohumín, Nový Bohumín, ŽD> - >Bohumín, Nový Bohumín, aut. st.> - >Bohumín, Nový Bohumín, žel. st.> Přestup na Esko - >Bohumín, Nový Bohumín, Vrchlického> - >Bohumín, Nový Bohumín, Dvořákova> - >Bohumín, Šunychl, křiž.> - >Bohumín, Skřečoň, Martinov> - >Bohumín, Skřečoň, Nová Ves Pramen> - >Bohumín, Skřečoň, u Haladů> - >Bohumín, Skřečoň, pošta> - >Bohumín, Skřečoň, Rockwool> - >Bohumín, Nový Bohumín, Studentská> - >Bohumín, Nový Bohumín, žel. st.> Přestup na Esko - >Bohumín, Nový Bohumín, aut. st.> ČKA

591 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Mor. Ostrava, Českobratrská - Ostrava, hlavní nádraží Přestup na Esko - >Ostrava, Mor. Ostrava, Muglinovská> - Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové - Ostrava, Muglinov, Bohumínská - Ostrava, Hrušov, Na Liščině - Ostrava, Heřmanice, Důl Heřmanice - Ostrava, Heřmanice, U Dvora (- Rychvald, Autopal -) - Rychvald, zámek - Rychvald, Skříšovský - Rychvald, Městský úřad - Rychvald, u závor - Rychvald, Děl. dům - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Orlová, Lutyně, aut. nádr. AM

630 Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Poruba, vozovna - Ostrava, Poruba, Fakultní nemocnice - Ostrava, Poruba, Vřesinská - Vřesina, hřbitov - Vřesina, samoobsluha - Vřesina, kaple - Vřesina, u potoka - Vřesina, Mexiko - Klimkovice, starý hřbitov - Klimkovice, u rybníčku - Olbramice, rozc. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Nový Jičín, aut. nádr. Přestup na Esko AM

641 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, Mírové náměstí - Ostrava, Ostrava, Vítkovice, Štramberská - Ostrava, Vítkovice, Ředitel. Vítkovic - Ostrava, Zábřeh, Hotel Bělský les - Ostrava, Stará Bělá, Bělský les - Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. - Krmelín, u lesa - Krmelín, Světlov - Stará Ves n. Ondř., křiž. (- <Stará Ves n. Ondř., křiž.< - <Stará Ves n. Ondř., pošta< -) - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Kopřivnice, aut. nádr. AM

648 Jistebník, žel. st. Přestup na Esko - Jistebník, Dolní dvůr - Jistebník, Můstek - Jistebník, náves - Jistebník, u kapličky - Klimkovice, Josefovice, rozc. Jistebník - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Bílovec, žel. st. Přestup na Esko AM

664 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, Mírové náměstí - Ostrava, Ostrava, Vítkovice, Štramberská - Ostrava, Vítkovice, Ředitel. Vítkovic - Ostrava, Zábřeh, Hotel Bělský les - Ostrava, Stará Bělá, Bělský les - Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. - Krmelín, u lesa - Krmelín, Světlov - Stará Ves n. Ondř., křiž. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Frenštát p. Radh., u škol AM

670 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Vítkovice, vys. pece - Ostrava, Vítkovice, Český dům-Místecká - Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko - Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej - Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika - Ostrava, Dubina - Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. - Krmelín, u lesa - Krmelín, Světlov - Stará Ves n. Ondř., křiž. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Hukvaldy, hotel, resp. Nový Jičín, aut. nádr. Přestup na Esko AM

671 Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, náměstí - Ostrava, Svinov, Jelínkova - Ostrava, Polanka n. Odrou, Janová - Klimkovice, Viola - Klimkovice, hřbitov - Klimkovice, centrum - Klimkovice, u rybníčku - Olbramice, rozc. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Skřipov, U Kostela AM

672 Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, náměstí - Ostrava, Svinov, Jelínkova - Ostrava, Polanka n. Odrou, Janová - Klimkovice, Viola - Klimkovice, hřbitov - Klimkovice, centrum - Klimkovice, u rybníčku - Olbramice, rozc. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Bílovec, Stará Ves, kostel AM

673 Ostrava, Vítkovice, nám. J. z Poděbrad - Ostrava, Mor. Ostrava, Hlubinská - Ostrava, Mor. Ostrava, Průmyslová - Ostrava, Mar. Hory - Ostrava, Hulváky - (Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko -) Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Poruba, vozovna - Ostrava, Poruba, Fakultní nemocnice - Klimkovice, Václavovice - Klimkovice, hřbitov - Klimkovice, centrum - Klimkovice, u rybníčku - Olbramice, rozc. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Fulnek, nám. AM

674 Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Poruba, vozovna - Ostrava, Poruba, Fakultní nemocnice - Klimkovice, Václavovice - Klimkovice, hřbitov - Klimkovice, centrum - Klimkovice, Josefovice, rozc. - Klimkovice, Josefovice, Jednota - Olbramice, hostinec - Olbramice, kostel - Zbyslavice, střed AM

675 Ostrava, ÚAN Přestup na Esko Ostrava, Mar. Hory - Ostrava, Mor. Ostrava, Průmyslová - Ostrava, Mor. Ostrava, Hlubinská - Ostrava, Vítkovice, Mírové nám. - Ostrava, Vítkovice, Český dům - (Ostrava, Kunčice, NH jižní brána Přestup na Esko - Ostrava, Kunčice, NH hl. brána - <Ostrava, Vítkovice, Bivojova< -) >Ostrava, Vítkovice, Bivojova> - Ostrava, Vítkovice, Ocelářská - Ostrava, Zábřeh, Výškovická - Ostrava, vinov, Fibichova - Ostrava, Polanka n. Odrou, Janová - Klimkovice, Viola - Klimkovice, hřbitov - Klimkovice, centrum - Klimkovice, u rybníčku - Olbramice, rozc. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Skřipov, U Kostela AM

677 Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Poruba, vozovna - Ostrava, Poruba, Fakultní nemocnice - Klimkovice, centrum - Klimkovice, Josefovice, rozc. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Albrechtičky, Jednota AM

678 Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Poruba, vozovna - Ostrava, Poruba, Fakultní nemocnice - Klimkovice, Václavovice - Klimkovice, hřbitov - Klimkovice, centrum - Klimkovice, Josefovice, rozc. - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na konečnou zastávku Odry, aut. st. AM
TQM

679 Ostrava, Svinov, nádraží Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, mosty dolní zast. Přestup na Esko - Ostrava, Poruba, vozovna - Ostrava, Poruba, Fakultní nemocnice - Ostrava, Poruba, Vřesinská - Vřesina, hřbitov - Vřesina, samoobsluha - Vřesina, kaple - Vřesina, u potoka - Vřesina, Mexiko - Klimkovice, starý hřbitov ((- <Klimkovice, centrum< -) - Klimkovice, u rybníčku - Olbramice, hostinec -) - Klimkovice, centrum - Klimkovice, Josefovice, rozc. - Klimkovice, Josefovice, Jednota - Olbramice, hostinec - Olbramice, kostel - Zbyslavice, střed

V ranních hodinách je veden jeden spoj v trase:
Zbyslavice, střed - Olbramice, kostel - Olbramice, hostinec - Klimkovice, u rybníčku - Klimkovice, výkupní závod, který následně pokračuje jako jiný spoj v trase:

Klimkovice, výkupní závod - Klimkovice, Josefovice, rozc. - Klimkovice, Josefovice, Jednota - Klimkovice, starý hřbitov - Klimkovice, škola
AM

linka 930455
Ostrava, ÚAN Přestup na Esko - Ostrava, Svinov, mosty horní zast. Přestup na Esko - Klimkovice, centrum - dále mimo tarifní oblast Ostrava XXL na zastávku Moravský Beroun, nám. a mimo systém ODIS na konečnou zastávku Mohelnice, aut. st.
AM


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist