65 let trolejbusů v Opavě

Ve čtvrtek 28. 9. 2017, tedy v Den české státnosti, uspořádal Městský dopravní podnik v Opavě den otevřených dveří ku příležitosti výročí 65 let trolejbusů v tomto slezském městě. Standardně se na našich webových stránkách jinými městy nezabýváme, avšak vzhledem k tomu, že se oslav účastnila ostravská historická vozidla, uděláme výjimku.

Historie městské hromadné dopravy v Opavě se začala psát 4. 12. 1905, kdy byl zprovozněn první tramvajový úsek. Tramvaje pak Opavany vozily až do 22. 4. 1956, tedy po dobu téměř 4 let v souběhu s dopravou trolejbusovou, která byla zahájena 24. 8. 1952, tedy v době největšího boomu trolejbusové dopravy v bývalém Československu. V roce 1952 bylo zprovozněno hned 5 trolejbusových provozů. Kromě provozů v Ostravě a Opavě to byly ještě další v Pardubicích, Mariánských Lázních a Teplicích.

Opavský den otevřených dveří probíhal v areálu vozovny na Bílovecké ulici v Kylešovicích od 10.00 do 16.00. Návštěvníci se mohli seznámit se zázemím Městského dopravního podniku Opava a mohli si prohlédnout taktéž opavskou historickou tramvaj ev. č. 7, tedy tramvaj vyrobenou v roce 1905 ve vagónce Studénka, která tramvajový provoz jak zahajovala, tak ukončovala, a která byla prakticky znovupostavena z fragmentů vozů ev. č. 4 a 7.

Vůz Škoda 14Tr07 ev. č. 58 jako budoucí historické vozidlo MDPO v hale vozovny na Bílovecké ulici v Opavě | 28. září 2017 | Tomáš Witoszek Opavský motorový vůz ev. č. 7 jako součást DOD ve vozovně MDPO | 28. září 2017 | Honza Orálek

Po Opavě byly provozovány tři linky obsluhované historickými vozidly.

  • Linka 65/1 byla vedena v trase: Vozovna – Kylešovice, Bílovecká – … – Východní nádraží – Praskova – … – Globus – … – Kateřinky – … – Praskova – Východní nádraží – … – Kylešovice, Bílovecká – Vozovna.
    Na linku byl nasazován vůz Škoda 8Tr6 ev. č. 29 Dopravního podniku Ostrava a vůz Škoda 9TrHt26 ev. č. 1 Dopravní společnosti Zlín Otrokovice.

  • Linka 65/2 byla vedena v trase: Vozovna – Kylešovice, Bílovecká – … – Východní nádraží – Praskova – … – Divadlo – … – Albert hypermarket – … – Divadlo – … – Praskova – Východní nádraží – … – Kylešovice, Bílovecká – Vozovna.
    Na linku byly nasazeny vozy Dopravního podniku Ostrava ev. č. 82 (Škoda 9TrH23) a ev. č. 3902 (Škoda 17Tr).

  • Linka 65/3 byla vedena v trase: Vozovna – Kylešovice, Bílovecká – … – Východní nádraží – Praskova – … – Divadlo – Olbrichova – Východní nádraží – … – Kylešovice, Bílovecká – Vozovna.
    Linka byla obsluhována autobusem Škoda 706 RTO ev. č. 247 Dopravního podniku Ostrava.

Škoda 17Tr ev. č. 3902 opouští zastávku Kylešovice, Vaníčkova při příležitosti 65 let trolejbusů v Opavě | 28. září 2017 | Tomáš Witoszek Škoda 9TrHt26 ev. č. 1 Dopravní společnosti Zlín Otrokovice přijíždí k areálu vozovny MDPO | 28. září 2017 | Tomáš Witoszek Škoda 706 RTO ev. č. 247 v areálu opavské vozovny | 28. září 2017 | Tomáš Witoszek Škoda 9TrHt26 DSZO v areálu vozovny MDPO | 28. září 2017 | Tomáš Witoszek Škoda 9TrH23 ev. č. 82 DPO stojí v zastávce Englišova v Opavě | 28. září 2017 | Tomáš Witoszek Škoda 9TrH ev. č. 82 projíždí ulicí Dostojevského v Opavě | 28. září 2017 | Tomáš Witoszek Škoda 706RTO ev. č. 247 ve společnosti Škody 8Tr ev. č. 29 v areálu opavské vozovny | 28. září 2017 | Honza Orálek Škoda 17Tr ev. č. 3902 čeká v areálu vozovny na Bílovecské ulici na další výkon | 28. září 2017 | Honza Orálek Škoda 9TrH23 ev. č. 82 DPO odbočil z ulice Olomoucké a míří k zastávce Albert hypermarket při 65. výročí trolejbusové dopravy v Opavě | 28. září 2017 | Martin Večeřa Škoda 9TrH ev. č. 82 projíždí úsekem Stadion - Kylešovice, Vaníčkova při 65. výročí trolejbusové dopravy v Opavě | 28. září 2017 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. září 2017

Toplist