65 let trolejbusů v Ostravě

Areál ostravské trolejbusové vozovny se v sobotu 9. září 2017 stal dějištěm oslav 65. výročí trolejbusové dopravy v Ostravě. První trolejbusy vyrazily do provozu s cestujícími dne 9. 5. 1952 na linky A a B vedené protisměrnými okruhy přes nově se rozvíjející území Moravské Ostravy a Přívozu. Linka A byla vedena z výchozí a zároveň konečné zastávky Náměstí Republiky v trase dnešních ulic Hornopolní - Českobratrská - Sokolská třída - Muglinovská - Nádražní - Jirská - Mariánskohorská - Cihelní - Českobratrská - Hornopolní, linka B pak protisměrně, přičemž provoz na linkách zabezpečovalo 6 trolejbusů Škoda 7Tr1.

Následný vývoj na poli trolejbusové dopravy v Ostravě se dá charakterizovat několika hesly, která reprezentují jednotlivé etapy. Obsluhu nově zastavovaných území centra města tak nahradila etapa náhrady úzkorozchodných tramvají následovaná obdobím stagnace na přelomu 60. a 70. let 20. století. Opětovné renesance se pak trolejbusy dočkaly na konci 70. let 20. století vlivem ropné krize a postupného nárůstu vnímání ochrany životního prostředí jako součásti života obyvatel města. Poslední doba je pak charakterizována úvahami nad lepším využitím elektrické trakce i v místech kam již trolejové vedení nevede. To však určitě neznamená, že by mělo trolejbusům v nejbližší době odzvonit, a to i vzhledem k tomu, že stále není plnohodnotně vyřešeno dobíjení baterií a jejich kapacita.

Ikarus 280.10 odstavený v areálu trolejbusové vozovny | 9. září 2017 | Martin Večeřa areál trolejbusové vozovny při dni otevřených dveří | 9. září 2017 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 9216 sloužící potřebám autoškoly | 9. září 2017 | Martin Večeřa Solaris Trollino 12Ac ev. č. 3707 v trolejbusových dílnách | 9. září 2017 | Martin Večeřa Škoda 9TrH ev. č. 82 následovaná Ikarusem 280.10 se chystá na jízdu ve směru Slezská Ostrava radnice | 9. září 2017 | Martin Večeřa Karosa B731 ev. č. 6160 vjíždí do zastávky Slezská Ostrava radnice | 9. září 2017 | Martin Večeřa Ikarus 280.10 ev. č. 4070 v zastávce Sl. Ostrava radnice | 9. září 2017 | Martin Večeřa Škoda 9TrH ev. č. 82 opustila zastávku Most M. Sýkory a míří na ulici Sokolská třída | 9. září 2017 | Martin Večeřa

Při dni otevřených dveří si návštěvníci mohli prohlédnout zázemí trolejbusové vozovny zprovozněné v prosinci roku 1954 a taktéž si mohli užít kulturní program doprovázený vystoupením zpěvačky Elišky Mrázové známé pod pseudonymem Elis Mraz. Jízdy historických, ale taktéž v jednom případě současných, vozidel byly organizovány ve dvou trasách.

První trasa sloužila zejména pro jízdy historických autobusů v trase:
Vozovna trolejbusů - Hornická poliklinika - Nová radnice - Křižíkova - Vozovna trolejbusů.
Na lince byl taktéž nasazen trolejbus Solaris Trollino 18AC ev. č. 3801, který byl v úseku bez trolejového vedení provozován na dieselagregát. Mimo tento současný trolejbus mohli cestující na této trase obdivovat taktéž autobusy Škoda 706RTO ev. č. 247 s vlečným vozem Jelcz PO1E ev. č. 1227, Karosa ŠM11 ev. č. 5842, Karosa B731 ev. č. 6160 a Ikarus 280.10 ev. č. 4070. Mimo to si mohli návštěvníci prohlédnout autobus Praga RND ev. č. 28.

Druhá trasa sloužila pro jízdy historických trolejbusů, avšak byla posilována taktéž autobusy v trase:
Vozovna trolejbusů - Hornická poliklinika - Nová radnice - Most M. Sýkory - Sl. Ostrava radnice - Most M. Sýkory - Nová radnice - Hornická poliklinika - Vozovna trolejbusů. Na této lince se mohli cestující svézt trolejbusy Škoda 8Tr ev. č. 29 s vlečným vozem Karosa B40 ev. č. 141, Škoda 9TrH ev. č. 82 a Škoda 17Tr ev. č. 3902. Navíc si mohli návštěvníci prohlédnout trolejbus Tatra T400 ev. č. 26.

Důležitou součástí celé akce bylo nasazení trolejbusů 14Tr a 15Tr do víkendového provozu trolejbusové linky č. 101. jednotlivé kurzy byly obsazeny provozními vozy Škoda 14Tr ev. č. 3257, 3259 a Škoda 15Tr ev. č. 3510. Vůz 15Tr byl v průběhu odpoledne nahrazen vozem Škoda 14Tr ev. č. 3261.

Vůz Škoda 14Tr ev. š. 3257 odbočuje z ulice Bohumínské do ulice 28. října | 9. září 2017 | Petr Bystroň Škoda 15Tr ev. č. 3510 vjíždí do prostoru odstavných stání trolejbusů terminálu Hranečník | 9. září 2017 | Martin Večeřa Škoda 14Tr ev. č. 3259 stoupá táhlým stoupáním ulice Těšínské | 9. září 2017 | Martin Večeřa Škoda 15Tr ev. č. 3510 projíždí křižovatkou ulic Sokolská třída a Českobratrská | 9. září 2017 | Martin Večeřa

Na závěr můžeme zmínit, že celá akce se značně vydařila, čemuž přispělo nejen počasí, které bylo až ukázkové, ale taktéž to, že jízdy historickými vozidly byly pro veřejnost tentokrát zcela zdarma.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

10. září 2017

Toplist