Den ostravských dopraváků 2019

Jako již každoročně, tak i v roce 2018 uspořádal Dopravní podnik Ostrava ve spolupráci s dalšími partnery Den ostravských dopraváků, tedy den otevřených dveří. Opětovně byl pro tuto akci zvolen areál dílen v Martinově. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout většinu areálu a také seřizovací halu společnosti Ekova Electric. Vzhledem k tomu, že letošní ročník akce nebyl novinkami pln, tak zejména seřizovací hala byla tím, co mohlo zaujmout zejména odbornou veřejnost. Běžná veřejnost včetně rodin s dětmi si však na své určitě přišla.

Dopravní podnik Ostrava návštěvníkům nabídnul přehlídku průřezu současným vozovým parkem. Historický vozový park pak v kombinaci s tím současným, resp. s vozidly, které již čeká také brzký odchod do důchodu, zajišťoval vyhlídkové jízdy.

Tramvaje byly provozovány v trase Areál Dílen DP Ostrava - Dílny DP Ostrava (vrátnice) - Martinov a zpět. Cestující se zde mohli setkat se soupravami motorových vozů s vlečnými ev. č. 25+69, 21+269, 50+219+218, dále s tramvajemi T1 ev. č. 528, T2 ev. č. 681, měřicím vozem T3 ev. č. 8208, posunovacím vozem společnost Ekova Electric T3G EE01, ale také se současnými vozy VarioLF a VV60LF v soupravě ev. č. 1352+1312+302.

Autobusy společně s parciálním trolejbusem pak obsluhovaly trasu Dílny DP Ostrava (vrátnice) - Josefa Skupy - Duha - Jana Šoupala - Heyrovského - Bedřicha Nikodéma - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava (vrátnice). Zde se případní cestující mohli svézt s historickými vozy ev. č. 247 (Škoda 706 RTO), 5842 (Karosa ŠM 11), 4070 (Ikarus 280.10) a 6160 (Karosa B731), s vozy, které v brzké době provoz ukončí ev. č. 6563 (Karosa B952E) a 4295 (Karosa B961E), ale také s vozy současnými ev č. 7018 (Irisbus Citelis), 7867 (Solaris Urbino 18), 5006 (Ekova Electron 12) a 3740 (Škoda 26Tr). V rámci samotného areálu se pak mohli návštěvníci svézt také trolejbusem Škoda 21Tr ev. č. .

Zmínit je nutné hlavně provoz autobusu Karosa B952E ev. č. 6563, ten se včera projel v rámci své standardní služby s cestujícími naposledy. Vůz však nebude zlikvidován, ani prodán, ale stal se z něj historický vůz DPO.

V seřizovací hale společnosti Ekova Electric si pak mohli návštěvníci prohlédnout další zajímavá vozidla v různých fázích oprav a rekonstrukcí. Součástí prohlídky tak byl například vůz ev. č. 94 (Komárek), dále Ansaldobreda Sirio typu M32 dopravce Göteborgs Sparvägar AB ze švédského města Göteborg, VarioLF ev. č. 1331 po provedené tzv. malé modernizaci či vůz T2R budoucího pražského ev. č. 6003 (ex DPMLJ 18/IV, ex DPO 613) v procesu generální opravy s cílém uvést vůz do podoby z 60. let 20. století a provozovat jej na pražské retro lince č. 23.

Barborka ev. č. 21 s vlečným vozem Komárek ev. č. 269 odbočuje do areálu dílen v Martinově | 7. září 2019 | Martin Večeřa Měřicí vůz ev. č. 8208 se před bránou dílen v Martinově setkal s vozem Ikarus 280.10 ev. č. 4070 | 7. září 2019 | Martin Večeřa V rámci DOD se cestující mohli svézt také třívozovou soupravou vozů VarioLF ev. č. 1352, 1312 a vozu VV60LF ev. č. 302 | 7. září 2019 | Martin Večeřa Posunovací vůz Ekova Electric T3G EE01 vyjíždí z areálu dílen v Martinově | 7. září 2019 | Martin Večeřa Škoda 9Tr ev. č. 82 vareálu dílen v Martinově | 7. září 2019 | Martin Večeřa Vůz T2 ev. č. 681 přijíždí do nástupní zastávky Martinov v rámci Dne ostravských dopraváků | 7. září 2019 | Martin Večeřa Cvičný vůz T3 ev. č. 8201 v areálu dílen v Martinově při DOD | 7. září 2019 | Martin Večeřa Souprava vozů 50, 219 a 218 čeká na odjezd v rámci Dne ostravských dopraváků do Martinova | 7. září 2019 | Martin Večeřa Restaurovaný motorový vůz ev. č. 94 | 7. září 2019 | Martin Večeřa Interiér vozu ev. č. 94 | 7. září 2019 | Martin Večeřa Další pohled na vůz ev. č. 94 při Dni ostravských dopraváků | 7. září 2019 | Martin Večeřa Vůz T2 budoucího ev. č. 6003 pražského DP při rekonstrukčních precech | 7. září 2019 | Martin Večeřa Další ostravská pracovní vozidla, brousicí vůz T3 ev. č. 8204 a vůz RSP3 ev. č. 8608 | 7. září 2019 | Martin Večeřa Irisbus Citeli ev. č. 7018 opustil zastávku Bedřicha Nikodéma při Dni ostravských dopraváků | 7. září 2019 | Jan Bernat Karosa ŠM 11 ev. č. 5842 po ukočení akce míří do garáží Hranečník | 7. září 2019 | Jan Bernat Trolejbus Tatra T400 ev. č. 26/II stojí v areálu dílen v Martinově | 7. září 2019 | Jan Bernat Karosa B731 ev. č. 6160 projíždí areálen dílen při Dni ostravských dopraváků | 7. září 2019 | Jan Bernat Souprava motorového vozu ev. č. 25 a vlečného vozu ev. č. 69 projíždí při Dni Ostravských dopraváků areálem dílen v Martinově | 7. září 2019 | Jan Bernat Při Dni Ostravských dopraváků asistoval také vůz T1 ev. č. 528 | 7. září 2019 | Jan Bernat Poslední jízdy s cestujícími si při Dni ostravských dopraváků odbyl také vůz Karosa B952E ev. č. 6563, dnes již historický, projíždí ulicí Průběžnou v Porubě | 7. září 2019 | Jan Bernat

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

8. září 2019

Toplist