Cyklotramvaj podruhé

Dne 29. června 2017 zveřejnil DPO ve své tiskové zprávě s názvem Léto s DPO mimo jiné informaci o tom, že hodlá na linku č. 5 vedenou z Poruby do Zátiší nasazovat speciálně upravený vůz, který bude uzpůsobem taktéž pro přepravu dvanácti jízdních kol. Ve výše uvedené tiskové zprávě se mohli návštěvníci webových stránek DPO dozvědět, že bude tento vůz nasazován na standardní spoje tramvajové linky č. 5, ve kterých platí standardní smluvní přepravní a také tarifní podmínky. Termín zprovoznění tohoto vozu byl tehdy stanoven na začátek srpna letošního roku.

Pro tento projekt byl vybrán vůz VarioLF2R.S ev. č. 1403, který je jinak na linku č. 5 standardně přidělen, a to na kurz 5/102/202. Vůz je navíc odlišen také vizzuálně, kdy na standardní barevné schéma přibyl polep upozorňující na účel vozu. Na stránkách DPO byl taktéž v sobotu 19. 8. 2017 zveřejněn nový jízdní řád linky č. 5 doplněný o poznámky o provozu upraveného vozu na jednotlivých spojích. Nasazení tohoto vozidla však není garantováno. V sobotu 19. 8. 2017 tak byl na kurzu 5/102/202 nasazen místo vozu ev. č. 1403 vůz ev. č. 1402.

Vůt VarioLF2R.S ev. č. 1403 vjíždí do obratiště Zátiší | 4. září 2017 | Daniel Košťál Prostor zadního článku vozu VarioLF2R. vybavený zařízením pro uchycení jízdních kol | 4. září 2017 | Daniel Košťál Pohled na levý bok vozidla VarioLF2R.S ev. č. 1403 ve smyčce Vřesinská | 4. září 2017 | Daniel Košťál

Na závěr článku je nutné zmínit, že Dopravní podnik Ostrava a.s. se o podobnou záležitost pokoušel již před více než 10 lety. Tehdy se však jednalo o provoz upraveného vozu T3R.P. ev. č. 1015 na speciálních linkách C1 a C2. Zkušební provoz tehdy započal 1. 5. 2004, ověřovací o měsíc později a pravidelný se začátkem platnosti letních jízdních řádů v roce 2004. Cyklotramvaj byla provozována vždy v sezóně, mimo sezónu pak byla v provozu na běžných linkách. Vůz tak musel podstupovat každoročně dvě úpravy interiéru. Po třech sezónách byl provoz Cyklotramvaje ukončen.

Upravený vůz ev. č. 1403 byl v upravené podobě prvně do provozu nasazen dne 23. 8. 2017, od kdy je nasazován pravidelně na výše uvedený kurz 5/102/202.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

4. září 2017

Toplist