Avionbus

Dne 1. října 2012 zahájila provoz poněkud zvláštní linka dopravce ČSAD Havířov a.s. nazvaná jako AVIONBUS. Linka 870447 je vedena v trase Šenov, ČSAD – Ostrava, nám. J. Gagarina – Ostrava, ÚAN – Ostrava, Zábřeh, Albert Hypermarket. Pokud by si někdo myslel, že je linka vedena všemi spoji do Šenova, resp. z něj, tak by se mýlil. Zastávku Šenov, ČSAD linka obsluhuje pouze při výjezdu, resp. zátahu vozidla do garáže a je tak víceméně zřejmé, že zahrnutí této zastávky do JŘ má pouze jeden podstatný úkol, kterým je vydání licence na provozování linky krajským úřadem a nikoliv městem, jak by to bylo v případě ukončení všech spojů v Ostravě. Na tuto skutečnost poukazuje i stránka obchodního centra, která zastávku Šenov, ČSAD úplně ignoruje a je tedy zřejmé, že je tato zastávka zastávkou čistě účelovou.

Spoje linky jsou vedeny tak, aby byly spoji přípojnými na spoje jiných linek dopravců sdružených v Cidem holding, tedy dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. a tak jízdní řád linky získal podobu ne zcela zapamatovatelnou.

Karosa C954E dopravce ČSAD Havířov nasazená na linku Avionbusu odbavuje cestující na zastávce ÚAN | 9. října 2012 | Martin Večeřa Vůz C954E RZ 2T4 0114 právě opustil zastávku ÚAN a míří do Zábřehu. | 9. října 2012 | Martin Večeřa

Na lince platil zvláštní tarif dopravce, kdy cena jízdného po Ostravě byla stanovena na 10 Kč (v určitém předvánočním a vánočním období bylo jízdné v rámci Ostravy dokonce zdarma), do Šenova byla pak cena odvislá již od standardního tarifu dopravce a jde tedy i zde opětovně vysledovat, že Avion měl zájem pouze o spoje ukončené v Ostravě.

Přestože byla linka v průběhu svého jedenáctiměsíčního provozního období dokonce posílena, ani tak se objednateli nepodařilo přilákat téměř žádné cestující. Avionbus byl vídán obsazený obvykle nejvýše dvěma cestujícími, mnohdy i prázdný. Linka byla od 1. 9. 2013 zrušena.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. září 2013

Toplist