Rozsáhlé aktualizace fotogalerie
12. června 2014

Do naší fotogalerie přibylo množství historicky cenných fotografií vozů KT8D5.

Vůz KT8D5 ev. č. 1501 stojí v nástupní zastávce Výškovice. | 0. 0000 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1501 odbavuje cestující v původní zastávce Mírové náměstí před "Výběrem". | 0. 0000 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1502 projíždí mezizastávkovým úsekem Nové Výškovice - Výškovice na lince č. 16. | 0. 0000 | Jiří Kocich Vůz ev. č. 1503 se chystá k odbočení ze zastávky Kino Svoboda (dnešní Muglinovská) ve směru na Hlavní nádraží. | 0. 0000 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1503 míří z Přívozu do Výškovic. | 0. 0000 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1504 ve smyčce Hlavní nádraží. | 0. 0000 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1505 stojí v původní zastávce Mírové náměstí před křižovatkou s ulicí Jeremenkova. | 0. 0000 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1507 odbavuje cestující v zastávce Kino Vesmír. | 0. 0000 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1507 nasazená na linku X, tedy na linku náhradní tramvajové dopravy zavedenou při budování nové tramvajové trati podél Místecké ulice. | 0. 0000 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1513 v dočasném obratišti náhradní tramvajové linky X. | 0. 0000 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1514 se chystá k odjezdu ze zastávky Elektra v centru města. | 0. 0000 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1511 odbavuje cestující na nástupní zastávce Hlavní nádraží. | 14. listopadu 1993 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1512 projíždí na výlukové lince X dočasnou výhybkou na trati vedené z Pavlovovy ulice směrem k vítkovickému nádraží dočasně ukončené právě zde. | 28. února 1994 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1514 stojí v obratišti Výškovice. | 3. dubna 1994 | Jiří Kocich Druhý prototyp vozů typu KT8D5 ev. č. 1500 odbavuje cestující v zastávce Náměstí S. Čecha. | 18. dubna 1994 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1510 stojí v původně jednokolejné smyčce Výstaviště. | 18. dubna 1994 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1510 nasazený na linku č. 16 odbavuje cestující v dočasně přesunuté zastávce Mírové náměstí. | 20. dubna 1994 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1507 stojí v zastávce Výstaviště na lince č. 16. | 22. dubna 1994 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1508 přijíždí na lince č. 2 do konečné zastávky Výškovice. | 22. dubna 1994 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1509 se chystá k odjezdu ze smyčky Výškovice ve směru na Hlavní nádraží. | 22. dubna 1994 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1511 projíždí po tzv. "osmnáctkové koleji" tehdy pojížděné pouze linkou č. 18 u obratiště Nádraží Vítkovice. | 10. června 1994 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1512 stojí ve smyčce Hlavní nádraží. | 26. července 1994 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1511 stojí v obratišti Vřesinská. | 12. září 1994 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1502 čerpá spolu se svým řidičem přestávku v obratišti Hlavní nádraží | 3. listopadu 1994 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1506 míří po vystoupení posledních cestující na lince č. 2 do smyčky Výškovice. | 19. prosince 1994 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1507 míří na konečnou zastávku Výškovice. | 17. ledna 1995 | Jiří Kocich "Kachna" ev. č. 1506 míří na lince č. 15 směrem na Dubinu, zde v zastávce Sad B. Němcové | 17. března 1995 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1505 odstavená v obratišti Nádraží Vítkovice. | 11. května 1995 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1510 projíždí Mírovým náměstím ve Vítkovicích. V popředí je viditelné křížení s kolejí tramvajové smyčky vedené okolo kostela. | 2. srpna 1996 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1511 nasazená na linku č. 5 v nástupní zastávce Zátiší. | 4. října 1996 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1501 projíždí křižovatkou ulic Nádražní a Valchařská ve směru do Výškovic. | 6. března 1997 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1504 projíždí křižovatkou ulic Nádražní a Valchařská ve směru na Hlavní nádraží. | 6. března 1997 | Jiří Kocich KT8D5 ev. č. 1505 projíždí jako cvičná jízda křižovatkou ulic Nádražní a Valchařská. | 6. března 1997 | Jiří Kocich "Kachna" ev. č. 1508 projíždí mezizastávkovým úsekem Plynárny - Hotelový dům Jindřich | 6. března 1997 | Jiří Kocich Vůz KT8D5 ev. č. 1508 při obracení na kolejovém trojúhelníku ve Valchařské ulici. | 6. března 1997 | Jiří Kocich

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

12. června 2014

Toplist