40 let autobusových garáží Hranečník

1.prosince 2008 uběhne čtyřicet let od zahájení provozu autobusových garáží Hranečník. Právě ku této příležitosti se v sobotu 30.5.2008 konaly oslavy spojené se dnem otevřených dveří na této provozovně a jízdami historických vozidel. Tramvaje jezdily v trase Hulváky - Nám. Republiky - Výstaviště - Hranečník a autobusy z Hranečníku po trase linky č. 38 na Náměstí Republiky.

T1 ev.č. 528 přijíždí do zastávky Výstaviště - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa DOD - 30.5.2008 | | Martin Večeřa Setkání minulosti a současnosti ve smyčce Hranečník - 30.5.2008 | | Martin Večeřa 528 přijíždí do zastávky Důl Zárubek - 30.5.2008 | | Martin Večeřa Souprava "Komárka" 94+269 na Hulvákách - 30.5.2008 | | Martin Večeřa Souprava 94+269 odjíždí ze smyčky Hulváky - 30.5.2008 | | Martin Večeřa T1 ev.č. 528 přijíždí do zastávky Krajský úřad - 30.5.2008 | | Martin Večeřa Erťák s vlekem směřuje směr Náměstí Republiky - 30.5.2008 | | Martin Večeřa "Barborka" 21 s vlečňákem 219 přijíždí na Hranečník | 30. května 2008 | Martin Večeřa T1 na "Hranci" - 30.5.2008 | | Martin Večeřa T1 a opět Hranečník - 30.5.2008 | | Martin Večeřa

Autobusové garáže Hranečník vznikly adaptací původní vozovny MDOK (Místní dráha Ostrava – Karviná), která byla stavebně dokončena roku 1953. Od roku 1957 fungovaly garáže jako ústřední dílny tramvají typu T a po vymístění úzkorozchodných tramvají z areálu (1.12.1968) fungují prostory jako autobusová provozovna Hranečník. Od 31.12.1970 byly pro autobusy adaptovány i původní ústřední dílny tramvají, které se přesunuly do areálu v Martinově. Navíc byly dne 1.9.2005 odstavné plochy garáží dále rozšířeny o plochu bývalých kasáren, které sousedí s areálem. K rozšíření došlo po zrušení autobusových garáží Fifejdy.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist