3 × T3R.P.

V sobotu 27. srpna 2011 se mezi 10. a 14. hodinou na ostravských tramvajových kolejích vyskytovala souprava složená ze tří vozů T3R.P. ev. č. 977, 973 a 1004. Tato dlouho očekávaná jízda v režii KPMHD byla až doposud neustále odkládána a to zejména kvůli § 16 Vyhlášky č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který jasně definoval největší povolenou délka soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel (40 m), což však souprava tří vozů T3 o více než 5 metrů překračovala.

Souprava ev. č. 977+973+1004, Poruba vozovna. | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Souprava ev. č. 977+973+1004, Krajský úrad. | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Souprava ev. č. 977+973+1004, Hlučínská. | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Souprava ev. č. 977+973+1004, NH jižní brána. | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Souprava ev. č. 977+973+1004, Mestský stadion. | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa

Vyhláškou ze dne 21. srpna 2009 však došlo ke změně výše jmenované Vyhlášky č. 341/2002 Sb., kdy došlo k nahrazení hodnoty "40" hodnotou "65", na čemž má zásluhu zejména brněnský dopravní podnik, který ve svém zájmu provozovat delší tramvajové soupravy vyprovokoval diskuzi a následnou změnu oné vyhlášky.

V současné době je tedy možné na pozemních komunikacích provozovat soupravy, resp. kloubové vozy až do délky 65 metrů, což však v Ostravě není aktuální a pravděpodobně ani nikdy nebude.


© MHD-Ostrava 2005 - 2018
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. srpna 2011

Toplist