120 let elektrické tramvaje v Ostravě

Dne 1. května roku 2021 oslaví ostravské tramvaje důležité jubileum. Dne 1. května 1901 byl totiž zahájen pravidelný elektrický provoz tramvají na celé síti tehdejších místních drah, tedy na tratích z Přívozu do Vítkovic a od Ostravického mostu do Hulvák a elektrické tramvaje tak vytlačily z osobního provozu zcela páru. Elektrický provoz byl však zahájen již 5. 4. 1901 mezi Moravskou Ostravou a Přívozem. Tramvaje tak již 120 let v pravidelném provozu vozí své cestující tak říkajíc na elektřinu.

Cestujícím tehdy začaly sloužit nové dvounápravové motorové vozy vyrobené ve vagónce v haličském Sanoku. V březnu roku 1901 právě jeden z těchto vozů vykonal první zkušební jízdu, 4. dubna 1901 pak byla provedena technicko-policejní zkouška celého tramvajového provozu a tak již nebránilo nic zahájení elektrického provozu.

Výroční jízdy historickými vozidly

Dne 9. 4. 2021 vyhlásil dopravní podnik soutěž o vstupenky na účast na výročních jízdách historickými vozidly. Netradiční postup byl způsoben bohužel stále probíhající pandemií nemoci COVID-19 a tudíž i platnými protiepidemickými opatřeními. Celkem 108 soutěžících se pokusilo odpovědět na 10 otázek. Správně na všechny otázky odpovědělo jen 6 soutěžících. Zejména první otázka totiž musela mnohým zamotat hlavu, jelikož se ptala na datum slavnostního zahájení provozu elektrických tramvají. Správná odpověď ve znění 5. 4. 1901 však dosud nebyla v literatuře publikována, a tak je pravděpodobné, že většina odpovědí soutěžících zněla na 1. 5. 1901, kdy byl dle informací publikovaných na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s. zahájen elektrický provoz na celé zbývající síti.

Konvoj historických tramvají v zastávce Nádraží Vítkovice | 17. dubna 2021 | Ondřej Mikolášek Souprava motorového vozu ev. č. 25 a vlečného vozu ev. č. 69 přijíždí k zastávce Provaznická | 17. dubna 2021 | Ondřej Mikolášek Souprava motorového vozu ev. č. 94 a vlečného vozu ev. č. 218 projíždí ulicí Martinovskou | 17. dubna 2021 | Ondřej Mikolášek Vůz T2 ev. č. 681 projíždí zastávkou Provaznická | 17. dubna 2021 | Ondřej Mikolášek Tramvaj T2 ev. č. 681 projíždí Martinovskou ulicí | 17. dubna 2021 | Ondřej Mikolášek

Výroční jízdy se konaly v sobotu 17. 4. 2021, kdy tramvaje projely s 30 výherci poměrně velkou část ostravské tramvajové sítě v trase Dílny DP Ostrava – ... – Hlavní nádraží – ... – Hulváky – ... – Mariánské náměstí – ... – Mírové náměstí – ... – SPORT ARÉNA – ... – Jubilejní kolonie – ... – Náměstí Ostrava–Jih – ... – Nádraží Vítkovice – ... – Dílny DP Ostrava. Účastny byly vozy ev. č. 21, 25+69, 94+218 a 681.


Zdroj: kanál youtube.com TramFan from Ostrava

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

23. dubna 2021

Toplist