10 let zpět - 2006

Jelikož naše webové stránky oslavily v roce 2015 své 10. výročí, rozhodli jsme se s Vámi podělit o vybrané fotografie a informace z našeho archivu. Fotografie dokumentují zejména vozidla a jednotlivá místa, která dnes buď již neexistují, nebo existují ve zcela jiné podobě.

Leden 2006

V lednu 2006 přetrvávala kritická situace v provozuschopnosti tramvajových vozidel. Vlivem sněhové kalamity, která nastala 30. 12. 2005 byl s technickými závadami odstaven velký počet tramvajových vozidel. V prvních lednových dnech tak nebylo vypraveno větší množství kurzů, ostatní kurzy byly obsazovány méně kapacitními soupravami. Sólo vozy tak byly nasazeny například na tramvajové linky č. 1, 2, 5 a 10.

Karosa B732 ev. č. 6438 projíždí obratištěm Hraničky v Polance | 6. ledna 2006 | Martin Večeřa Po sněhové kalamitě dne 30. 12. 2005 byla velký nedostatek vozů. To dokladuje i sólo vůz T3SUCS ev. č. 906 nasazený v odpolední špičce na linku č. 5. | 20. ledna 2006 | Martin Večeřa Vůz T3SUCS ev. č. 955 byl jeden z prvních vozů tohoto typu vybavených velkým čelním panelem BUSE | 30. ledna 2006 | Martin Večeřa Vůz K2G ev. č. 807 odbavuje cestující na zastávce Důl Jeremenko | 30. ledna 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1015+1016 byla tehdy jedinou soupravou vozů T3R.P. ve vozovně Moravská Ostrava a to z důvodu atypického vozu ev. č. 1015 nasazovaného od jara do podzimu na linky Cyklotramvaje | 30. ledna 2006 | Martin Večeřa
Únor 2006

Únor byl ve znamení rozsáhlých změn v dopravě od 1. celostátní změny v jízdních řádech, která nastala v neděli 26. 2. 2006. Podstatnými změnami prošla noční doprava, kdy byl sjednocen interval mezi nočními spoji na 60 minut. Při té příležitosti byly noční spoje trolejbusových linek č. 102 a 108 nahrazeny novou linkou č. 111. Noční spoje linek č. 12 a 19 pak byly prodlouženy na konečnou zastávku Dubina Interspar.

Autobusové obratiště s názvem Elektrárenská za třebovickým Tescem od toho dne přestalo plnit svou funkci zastávky. Od té doby linka č. 44 končí na zastávce Třebovice Tesco. Zrušena byla také minibusová linka č. 95 určená pro obsluhu areálu městské nemocnice, a to pro nevytíženost jednotlivých spojů.

Ke změnám došlo také v rámci pojmenování zastávek. Zastávka Nemocnice Jih tak byla přejmenována na dnešní název Kpt. Vajdy, zastávka Interspar byla přejmenována na Dubina Interspar, Tesco na Třebovice Tesco a zastávka VVUÚ získala nový název Pikartská.

Karosa B732 ev. č. 6369 nesla reklamu na pivovar Radegast, zde v zastávce Duha na VIII. stavebním obvodě Poruby | 3. února 2006 | Martin Večeřa Vůz 21Ab ev. č. 7502 přijíždí do nástupní zastávky s tehdejším názvem Radnice Poruba | 3. února 2006 | Martin Večeřa Interiér vozu KT8D5 ev. č. 1501 před modernizací a zjednosměrněním | 14. února 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 ev. č. 743+742 v zastávce Výstaviště na lince 10 | 14. února 2006 | Martin Večeřa Při příležitosti 20. výročí ukončení provozu dvounápravových vozů staré stavby v Československu byla do Zátiší vypravena zvláštní souprava ev. č. 50+219+269 | 18. února 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3SUCS ev. č. 928+940 byla další, která nesla po určitou dobu reklamu na pivovar Radegast. Upraven byl taktéž její interiér včetně zelené podlahové krytiny a zelených vzorovaných poahů sedadel. | 20. února 2006 | Martin Večeřa
Březen 2006
Karosa B932E ev. č. 6500 odbavuje cestující na zastávce Poliklinika na lince 48, na kterou tehdy byly nasazovány ve větší míře také 12metrové autobusy | 3. března 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 1001 se chystá na lince 14 odočit z ulice Ruské do ulice Závodní | 16. března 2006 | Martin Večeřa Vůz Solaris urbino 12 LE ev. č. 7401, tedy jediný vůz svého typu na světě projíždí kruhovým objezdem u areálu ostravského ÚANu | 16. března 2006 | Martin Večeřa Karosa B932 ev. č. 6460 odjíždí ze zastávky Nová huť jižní brna ve směru do Vratimova | 16. března 2006 | Martin Večeřa Karosa B741 ev. č. 4226 čeká před nástupní zastávkou Slavíkova na odjezd linky R65 ve směru na Novou huť | 16. března 2006 | Martin Večeřa Vůz Astra ev. č. 1212 projíždí na lince č. 14 okolo tramvajové smyčky Výstaviště ve směru na Hranečník | 17. března 2006 | Martin Večeřa TRIO ev. č. 1258 odbočuje z ul. 28. října do ul. Nádražní ještě v době, kdy po novém obchodním centru v pozadí nebylo ani památky | 17. března 2006 | Martin Večeřa Karosa B932E ev. č. 6512 na náhradní lince X28 v Šenově | 20. března 2006 | Martin Večeřa
Duben 2006
Vůz Solaris Trollino 18AC ev. č. 3801 v první den svého provozu s cestujícími | 2. dubna 2006 | Martin Večeřa Karosa B732 ev. č. 6442 odbavuje cestující v zastávce Sad Boženy Němcové na tehdejší lince 50 vedené téměř přes celé město | 21. dubna 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 ev. č. 759+755 v zastávce Stodolní | 22. dubna 2006 | Martin Večeřa
Květen 2006

Provoz v květnu roku 2006 probíhal zcela ve standardních kolejích až téměř do konce tohoto měsíce, kdy bylo díky úsporným opatřením přistoupeno k mnoha změnám jak ve vedení jednotlivých linek, tak ke změnám v jejich intervalech. K významným změnám došlo od 28. 5. 2006 na jihu města v prostoru městských obvodů Stará Bělá, Nová Bělá a Proskovice, kde došlo k rekonstrukci linkového vedení. Prakticky veškeré autobusové linky v tomto prostoru byly upraveny, a to zejména s cílem přivést do tramvajové dopravy nové cestující, kteří dosud využívali přímých autobusových linek.

Další významné změny proběhly v dopravě trolejbusové, kde došlo vzhledem ke stále se zvyšujícím provozním nákladům a odlivu cestujících k významným změnám. Z těch významnějších jmenujme vzájemnou změnu trasy linek č. 107 a 109 v prostoru Fifejd či omezení provozu linky č. 110. Celkový přehled změn od 28. 5. 2006 již naleznete také na našich webových stránkách.

Vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 7605 odbavuje cestující na zastávce Zimní stadion | 2. května 2006 | Martin Večeřa Vůz karosa B941 ev. č. 4257 jako NAD za tramvaj odbavuje cestující v zastávce Antonína Poledníka, i takovýmto strastem museli čelit cestující NAD před přemístěním zastávky NAD dále po směru jízdy | 6. května 2006 | Martin Večeřa Vůz Karosa B741 ev. č. 4214 opouští zastávku Bytostav na lince č. 37 | 10. května 2006 | Martin Večeřa Vůz Karosa B932E ev. č. 6501 odbavuje cestující na lince NAD v zastávce Josefa Kotase | 14. května 2006 | Martin Večeřa Karosa C954 ev. č. 6529 odstavená v blízkosti zastávky Poliklinika | 14. května 2006 | Martin Večeřa Škoda 21Tr ev. č. 3301 ve smyčce Hlavní nádraží | 14. května 2006 | Martin Večeřa Karosa B932 ev. č. 6477 v prostoru obratiště Mírové náměstí čeká na odjezd linky č. 35, které v této trase zbývají již poslední dny | 16. května 2006 | Martin Večeřa Karosa B732 ev. č. 6436 čeká na odjezd linky č. 36 na porubský V. obvod | 16. května 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 999 vybaveným 1segmentovým panelem BUSE na čele odbavuje cestující v zastávce Josefa Kotase. Vůz měl tu zvláštnost, že okolí panelu bylo vyplněno pozadím barevně odpovídajícím telenožlutým DOTům panelu | 17. května 2006 | Martin Večeřa Vůz TRIO ev. č. 1255 vjíždí do smyčky Hranečník | 19. května 2006 | Filip Jiřík Vůz T3 ev. č. 747 opouští zastávku Hulvácká | 21. května 2006 | Martin Večeřa Vůz Karosa B732 ev. č. 6405 čeká na odjezd linky č. 74 do Nové Bělé. Lince zbývají poslední dny existence | 24. května 2006 | Martin Večeřa V první den platnosti změn v jízdních řádech najíždí vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7719 do nástupní linky 35 Poliklinika | 28. května 2009 | Martin Večeřa
Červen 2006
Karosa B732 ev. č. 6367 odbavuje cestující v zastávce Dubina Interspar na lince č. 55 | 5. června 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3SUCS ev. č. 941 + 921 ve smyčce Dubina Interspar | 14. června 2006 | Martin Večeřa Vůz T3 ev. č. 742 čeká na svůj osud v hale moravskoostravské tramvajové vozovny | 14. června 2006 | Filip Jiřík Vůz T3 ev. č. 744 v hale vozovny Moravská Ostrava | 14. června 2006 | Filip Jiřík Halou vozovny Moravská Ostrava projíždí vůz T3SU ev. č. 777. Kdo by tehdy tušil, že bude mít tento vůz před sebou již jen 3 měsíce provozu | 14. června 2006 | Filip Jiřík Astra ev. č. 1205 odjíždí ze zastávky Antonína Poledníka ve směru na Dubinu | 17. června 2006 | Martin Večeřa Interie vozu Škoda 14Tr ev. č. 3234 s malou kabinou řidiče | 19. června 2006 | Martin Večeřa Vůz T3SUCS ev. č. 908 opouští smyčku Nádraží Vítkovice, tato linka toto obratiště opustí již za 1 týden | 25. června 2006 | Martin Večeřa Vůz K2G ev. č. 805 projíždí mezizastávkovým úsekem Čistírny - Sokolovská na speciálním účelovém spoji interně označeném jako linka č. 601, který sloužil rychlému odvozu zaměstnanců zejména martinovských dílen po ranní směně | 26. června 2006 | Martin Večeřa Vůz LTM 10.08 Astra ev. č. 1207 přijíždí na lince 14 do zastávky Náměstí Republiky | 26. června 2006 | Martin Večeřa Vůz Karosa C744 RZ OVB 61-67 dopravce Connex Morava připravený na odjezd linky č. 68 | 27. června 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 ev. č. 786+770 přijíždí do zastávky Antonína Poledníka | 27. června 2006 | Martin Večeřa Dvojitá historie... Vůz T3 ev. č. 763 projíždí jednokolejnou tramvajovou tratí v Poděbradově ulici | 28. června 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 ev. č. 759 + 755 projíždí tzv. Zahradou | 28. června 2016 | Martin Večeřa
Červenec 2006

V červenci, přesněji od 2. 7. 2006, začaly platit na linkách Dopravního podniku Ostrava a.s. letní jízdní řády se standardními omezeními provozu jako v předchozích letech. Po velkých změnách v autobusové dopravě od května došlo i na tramvaje, kde došlo k nejvýznamějším změnám na tehdejších linkách č. 2, 3, 12 a 14. Byly také zrušeny vložené spoje linky č. 17 vedené ze zastávky Nádraží Vítkovice přes Jubilejní kolonii a Polikliniku dále po standardní trase do Poruby.

Důležitým se červenec roku 2006 stal také z jiného důvodu. Od 2. 7. 2006 totiž byly do pravidelného provozu s cestujícími nasazeny soupravy vozů VarioLF, a to na linku č. 7, po jejíž trase byly v předstihu upraveny některé zastávky.

Na konci června skončila 1. etapa rekonstrukce přednádražního prostoru železniční stanice Ostrava-Svinov včetně dokončení rekonstrukce její haly. Cestujícím taktéž již krátkou dobu sloužily nové informační panely, které se následně dožily téměř deseti let provozu | 2. července 2006 | Martin Večeřa Vůz K2G ev. č. 808 projíždí obloukem na vítkovickém Mírovém náměstí | 3. července 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů varioLF ev. č. 1316+1317 v jeden z prvních dnů provozu těchto souprav na tramvajové lince č. 7 | 5. července 2006 | Martin Večeřa Do provozu v červenci 2006 vyrazila taktéž linka č. 13, která "vydržela" až do změn v březnu roku 2013 | 7. července 2006 | Martin Večeřa V plném proudu byla v roce 2006 výstavba přeložky trolejbusové trati do Koblova z důvodu pokračující výstavby dálnice tehdy nesoucí označení D47 | 16. července 2006 | Martin Večeřa Karosa B732 ev. č. 6407 projíždí křižovatkou ulic Výškovická a pavlovova nasazená na linku č. 48 | 21. července 2006 | Tomáš Hranický Karosa B741 ev. č. 4236 odjíždí dorazila na zastávku Nová Ves vodárna jako NAD za Cyklotramvaj | 22. července 2006 | Martin Večeřa Karosa B731 původem z Ostravy, kde nesla ev. č. 6237 odpočívá před svým výkonem na lince č. 10 považskobystrické MHD na odstavné ploše před železniční stanicí | 26. července 2006 | Martin Večeřa Vůz T3 ev. č. 771 v zastávce Výstaviště | 26. července 2006 | Filip Jiřík Vůz T3SU ev. č. 777 ve smyčce Zábřeh | 31. července 2006 | Tomáš Hranický Vůz KT8D5 ev. č. 1508 se setkal se svým již rekonstruovaným kolegou ve smyčce Zábřeh při výluce do Výškovic | 31. července 2006 | Tomáš Hranický
Srpen 2006

Srpen roku 2006 byl zejména ve znamení výluky trolejbusového provozu v úseku Sad B. Němcové - Hlavní nádraží. Při této výluce bylo poprvé v provozu s cestujícími využito možnosti jízdy vozu Solaris Trollino 18AC na pomocný dieselagregát. Fotky z této akce taktéž přinášíme ve fotogalerii z tohoto měsíce. Od 1. srpna byla zprovozněna v Bartovicích nová nepárová zastávka Bartovická sloužící tehdy pouze lince č. 38, párovou se od shodného termínu stala zastávka Polanka U Cihelny. Od 28. 8. 2006 byla trolejbusová doprava do Koblova převedena v Hrušově z původní trati na trať novou vedenou starým Hrušovem přes zastávku Riegrova.Vůz Solaris Trollino 18AC ev. č. 3801 odbavuje cestující v zastávce Muglinovská | 4. srpna 2006 | Martin Večeřa Vůz Karosa B741 ev. č. 4233 odstavená ve výstupní zastávce Výškovice | 4. srpna 2006 | Martin Večeřa Vůz VarioLF ev. č. 1401, dnes pod ev. č. 1601 projíždí ulicí 28. října v první den provozu s cestujícími | 5. srpna 2006 | Martin Večeřa Solaris Trollino 18AC ev. č. 3801 stojí ve smyčce Hlavní nádraží v době výluky trolejbusového provozu | 5. srpna 2006 | Martin Večeřa Jedna mimodopravní fotka, stav obchodního domu Ostravice Textilia v srpnu 2006 | 13. srpna 2006 | Tomáš Hranický TRIO ev. č. 1253 opouští smyčku Zábřeh a míří na lince 13 do centra města | 17. srpna 2006 | Martin Večeřa Výstvaba trolejbusové tratě přes starý Hrušov před dokončením, vlevo přeložka původní tratě, vpravo nová trať | 24. srpna 2006 | Martin Večeřa Setkání cyklotramvaje ev. č. 1015 při setkání s vozem ev. č. 7723 v křižovatce Nová Ves vodárna | 27. srpna 2006 | Tomáš Hranický Vůz T3G ev. č. 1032 přijíždí na lince 11 do zastávky Palkovského | 27. srpna 2006 | Tomáš Hranický
Září 2006

Od 3. 9. 2006 vstoupily v platnost poprázdninové změny v jízdních řádech. K výrazným změnám však nedošlo. Jedinou významnější změnou bylo posílení provozu tramvajové linky č. 17 v době přepravního sedla pracovního dne na 10minutový interval. Navíc byly na této lince v ranní špičku zavedeny posilové spoje ve směru Hotelový dům Hlubina - Poruba vozovna.

O víkendu 9., resp. 10. září 2006 došlo k poněkud netradiční výluce, při níž byla tramvajová linka č. 1 ve směru z Dubiny ukončena na zastávce Kolonie Jeremenko, ze které byla v její trase dále vedena náhradní autobusová doprava. To mělo netradičně za náasledek souběh autobusů a tramvají přes celé centrum města a poněkud komplikovaný průjezd autobusů uzlem Náměstí Republiky. Autobusy využívaly nástupní zastávku Kolonie Jeremenko ve směru do Hrabůvky, dále se s cestujícími obrátily na rampách blízké mimoúrovňové křižovatky a po ulici Místecká směřovaly ve směru do centra města. Zastávka Dr. Malého byla přemístěna na ulici Dr. Malého do blízkosti parkoviště u obchodního centra, dále autobusy obsluhovaly zastávku Náměstí Republiky (ÚAN, nástupní linky č. 37), čímž se vyhly důležité zastávce jinak obsluhované tramvajemi. Dále již obsluhovaly všechny běžné tramvajové zastávky po trase linky. Při zpátečním směru byl průběh trasy podobný, autobusy pouze v blízkosti uzlu Náměstí Republiky obsloužily zastávku Senovážná a následně zastávku ÚAN (výstupní linek č. 21 a 81).

V září roku 2006 došlo k několika vážným dopravním nehodám. Nejvážnější z nich byla zajisté nehoda vozu T3SU ev. č. 777 s osobním automobilem u zastávky Ferona, což následně způsobilo vyřazení tohoto tramvajového vozu. Další vážná nehoda následovala o deset dní později, kdy došlo ke střetu soupravy T3 ev. č. 785+761 s domíchávačem betonu v křižovatce ulice Výškovické s rampou ulice Plzeňské.

Škoda 21Ab ev. č. 7502 odbavuje cestující na zastávce Svinov nádraží | 4. září 2006 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4264 na lince 1 zvěčněná zároveň s vozem T3 ev. č. 772 na lince 2 ve smyčce Hlavní nádraží | 9. září 2006 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4264 odbavuje cestující na zastávce Hotelový dům Jindřich | 9. září 2006 | Martin Večeřa Karosa B741 ev. č. 4247 přijíždí na lince č. 1 do křižovatky ulic Vítkovická a Dr. Malého | 9. září 2006 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4270 odbavuje cestující na zastávce Dr. Malého | 9. září 2006 | Martin Večeřa Informace o výluce nepodávala zcela relevantní informace... | 9. září 2006 | Martin Večeřa Ve smyčce Vřesinská se setkaly 2 vozy s reklamou na hobbymarket, a to vůz K2R.P. ev. č. 802 a K2G ev. č. 811. | 9. září 2006 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4270 čeká na svůj odjezd jako náhradní doprava za tramvaje linky č. 1 ve směru na Hlavní nádraží v zastávce Kolonie Jeremenko | 9. září 2006 | Tomáš Hranický TRIO ev. č. 1255 se obrací na kolejovém trojúhelníku u zastávky Kolonie Jeremenko | 10. září 2006 | Martin Večeřa Vůz Karosa B741 ev. č. 4247 přijíždí do smyčky Hlavní nádraží na lince č. 1. | 10. září 2006 | Martin Večeřa Interiér vozu ARES tehdejšího dopravce Connex Morava a.s. | 13. září 2006 | Martin Večeřa ARES dopravce Connex Morava a.s. v obratišti Šilheřovice, Paseky | 13. září 2006 | Martin Večeřa Po dlouhou dobu byly ostravským koloritem taktéž vozové automaty Mikroelektronika, které byly upraveny do podoby automatů stacionárních. | 16. září 2006 | Tomáš Hranický Vůz K2G ev. č. 811 opustil zastávku Antonína Poledníka a míří na konečnou zastávku Dubina. | 21. září 2006 | Tomáš Hranický Při výluce se v obratišti Nádraží Vítkovice sešly vozy KT8D5R.N1 ev. č. 1511 a Astra ev. č. 1212. | 23. září 2006 | Martin Večeřa
Říjen 2006

Astra 1214 přijíždí po ulici Palkovského do stejnojmenné zastávky.  | 1. října 2006 | Martin Večeřa Trio 1254 projíždí křižovatkou ulic Nádražní a Českobratrská, kdy v křižovatce stál ještě původní rohový dům. | 1. října 2006 | Martin Večeřa V říjnu roku 2006 probíhala jedna z dalších rekonstrukcí povrchů chodníků u zastávky Husův sad | 6. října 2006 | Tomáš Hranický Škoda 14Tr ev. č. 3235 opouští zastávku Husův sad na lince č. 107 | 6. října 2006 | Tomáš Hranický Vůz T3 ev. č. 797 přijíždí na lince 13 do zastávky Důl Hlubina | 20. října 2006 | Tomáš Hranický Astra ev. č. 1213 a souprava vozů T3G ev. č. 985+989 ve smyčce Hranečník. | 22. října 2006 | Martin Večeřa Vůz LTM10.08 ev. č. 1202 se blíží na konečnou zastávku Hranečník. | 22. října 2006 | Martin Večeřa Astra ev. č. 1213 opouští na lince č. 4 obratiště Hranečník. | 22. října 2006 | Martin Večeřa Astra ev. č. 1204 se blíží do smyčky Hranečník. | 22. října 2006 | Martin Večeřa T3SUCS ev. č. 990 v úseku Hranečník - Důl Zárubek. | 22. října 2006 | Martin Večeřa Astra ev. č. 1207 opouští smyčku Hranečník. | 22. října 2006 | Martin Večeřa Astry ev. č. 1204 a 1213 odpočívají ve smyčce Hranečník | 22. října 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3G ev. č. 1040+1044 projíždí ulicí Nádražní v místě jejího křížení s ulicí Čs. legií. | 27. října 2006 | Martin Večeřa Pohled do trolejbusové vozovny s odstavenými vozy 14 a 15Tr | 28. října 2006 | Martin Večeřa
Listopad 2006

V listopadu roku 2006 nedošlo k žádným změnám v dopravě. Na koleje vyjelo první TRIO ev. č. 1251 již v novém standardním ostravském laku. V té době však koleje brázdily ještě stále oba prototypy vozů VarioLF v červeném laku. Podstatnou novinkou bylo nasazení první elektrické jednotky řady 471 dopravce České dráhy do provozu s cestujícími, tím se značně zlepšila kvalita poskytovaných služeb tohoto dopravce v regionální dopravě.

Brousicí vůz ev. č. 8204 | 3. listopadu 2006 | Martin Večeřa První prototyp vozu VarioLF ev. č. 1311 ještě v původním laku stoupá esíčkem k zastávce Náměstí Republiky | 3. listopadu 2006 | Tomáš Hranický Souprava vozů T3SU ev. č. 901+905 čeká na své cestující ve smyčce Vřesinská | 4. listopadu 2006 | Martin Večeřa Vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7707 v zastávce Dubina Interspar na tehdejší lince 35 | 12. listopadu 2006 | Tomáš Hranický Souprava vozů T6A5 ev. č. 1111+1115 odbavuje cestující v zastávce Zahrádky | 24. listopadu 2006 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 LE ev. č. 7401 v zastávce Hranečník na svém tradičním kurzu linky 28 | 26. listopadu 2006 | Martin Večeřa Karosa C734 z roku 1990 dopravce Connex Morava a.s. přijíždí na lince 47 (dnešní 387) do zastávky U Plodiny v Bartovicích | 26. listopadu 2006 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. února 2017

Toplist